'De stijgende inflatie vraagt een grote waakzaamheid', riep Jean-Claude Trichet, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, op 6 oktober aan het einde van de maandelijkse vergadering van de ECB. En hij voegde er fijntjes aan toe dat de ECB had onderzocht welke de voordelen waren van een stijging van de basisrente.
...

'De stijgende inflatie vraagt een grote waakzaamheid', riep Jean-Claude Trichet, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, op 6 oktober aan het einde van de maandelijkse vergadering van de ECB. En hij voegde er fijntjes aan toe dat de ECB had onderzocht welke de voordelen waren van een stijging van de basisrente. Overal in de wereld vielen analisten van hun stoel. Doorgaans zijn de woorden van centrale bankiers als cryptogrammen: vol suggesties, zelden concreet. Ze suggereren. Maar ze laten vooral heel veel ruimte voor interpretatie. De boodschap van Trichet was geen aankondiging van een renteverhoging, zoals hij dat zelf uitdrukte. Maar het gaf wel aan dat volgens de ECB de inflatie een halt moet worden toegeroepen, en dat de bank daar alle middelen voor wil inzetten. Zelfs, als dat moet, de gekoesterde basisrente verhogen. De gewijzigde houding betekent een mijlpaal. Sinds juni 2003 staat de basisrente in Europa op een historisch dieptepunt - 2 procent. En de jongste maanden is er veel gepraat over een verlaging in plaats van een verhoging ervan. Om de sputterende Europese economie weer enige snelheid te geven. Vandaag lijkt de bezorgdheid echter plaats te hebben geruimd voor schrik: niet de groeivertraging baart de bankiers de meeste zorgen, wel een dreigende inflatoire spiraal. De koopkracht van de euro kalft dan wel minder snel af dan die van de dollar, maar ook in de eurozone steeg de inflatie in september tot 2,5 procent - een eind boven de 2 procent die de ECB-economen als leefbaar beschouwen. En binnen de eurozone zijn er landen die ver boven dat gemiddelde zitten: België bijvoorbeeld, met een stijging van 2,9 procent op jaarbasis, een gevolg van vooral de stijgende prijzen in de non-food. Intussen gaan de huizenprijzen de hoogte in - in België bedraagt de gemiddelde stijging 71 procent - en het totaalbedrag van de uitstaande hypothecaire leningen is gevolgd: plus 10 procent in het voorbije jaar. Volgens analisten zijn we maar een kleine stap verwijderd van een financiële zeepbel in de vastgoedmarkt, die leidt tot buitensporige looneisen, en die onvermijdelijk uitmondt in dezelfde inflatoire spiraal die de westerse economieën al in de jaren 1970 en 1980 verlamde. Een hogere basisrente zou een adequate manier kunnen zijn om die ontsporende inflatie weer onder controle te krijgen. Ze zou de economie een beetje vertragen en de investeringsdrang temperen, maar ze zou ook de prijzen stabiliseren en het leven een beetje meer betaalbaar maken voor de consumenten en de bedrijven. Als het niet te lang duurt, wordt iedereen daar beter van, een druk speculerende vastgoedmakelaar niet te na gesproken. Frank DemetsDe Europese Centrale Bank wil het leven minder duur maken voor de consument.