Geld beleggen is moeilijk. En het werd alleen maar moeilijker. Het aanbod van financiële producten is zo uitgebreid dat het onmogelijk is om ze allemaal te kennen, hun toekomstige prestaties voorspellen is al helemaal voorbehouden aan mensen met bovennatuurlijke krachten. Mensen, en beleggers in het bijzonder, zijn hun bankier en zijn adviseurs ook niet bepaald meer gaan vertrouwen sinds het begin van de crisis. Sommigen beslisten daarom hun portefeuille in eigen handen te nemen. Maar hoe begint u daaraan? Zeker als de tijd en de zin ontbreken om in dat duistere kluwen uw weg te vinden.
...

Geld beleggen is moeilijk. En het werd alleen maar moeilijker. Het aanbod van financiële producten is zo uitgebreid dat het onmogelijk is om ze allemaal te kennen, hun toekomstige prestaties voorspellen is al helemaal voorbehouden aan mensen met bovennatuurlijke krachten. Mensen, en beleggers in het bijzonder, zijn hun bankier en zijn adviseurs ook niet bepaald meer gaan vertrouwen sinds het begin van de crisis. Sommigen beslisten daarom hun portefeuille in eigen handen te nemen. Maar hoe begint u daaraan? Zeker als de tijd en de zin ontbreken om in dat duistere kluwen uw weg te vinden. Een relatief nieuw product zou uw leven als belegger danig kunnen vergemakkelijken: de tracker. Het gaat heel eenvoudig om beursgenoteerde beleggingsfondsen (ETF's of Exchange Traded Funds) die een specifieke index volgen en die verhandeld worden als aandelen. Gedaan dus met de buitensporige instapkosten (soms meer dan 3 %) van beveks uitgegeven door heel wat bankinstellingen. Wel betaalt u een makelaarsloon dat afhankelijk is van uw bemiddelaar maar beperkt blijft tot maximaal 1 %. Gedaan ook met de wachttijden tussen de invoering van een order en de uitvoering ervan omdat trackers permanent verhandeld worden tijdens de openingsuren van de beurzen. Omdat die trackers beursgenoteerd zijn, kunt u ze kopen via elke financiële instelling. Dat is veel moeilijker, om niet te zeggen onmogelijk, als u in uw bank een bevek van een andere financiële instelling wenst te kopen, tenzij u bereid bent om zeer hoge kosten te betalen. Een ander voordeel van trackers zijn de beperkte beheerskosten. Die beursgenoteerde fondsen beperken zich immers tot het nabootsen van een index. Ze worden niet actief beheerd. Anders gezegd, de beheerskosten zijn beperkt (zeer vaak lager dan 1 %) terwijl dat niet het geval is voor beveks, waar de beheerskosten doorgaans hoger zijn dan 1 %. Momenteel bestaan er iets minder dan 400 trackers die genoteerd zijn op Euronext (zie www.euronext.com/trackers) en uitgegeven zijn door een vijftiental verschillende beheerders. Op het vlak van aandelentrackers is het aanbod overvloedig. U kunt kiezen uit trackers die zich concentreren op specifieke landen (België, Frankrijk, Nederland, de Verenigde Staten, Brazilië, China, India...) of op bepaalde regio's (Afrika, Azië, Europa, groeilanden, Latijns-Amerika...). Afgezien van die geografische benadering kunt u ook trackers gebruiken die een specifieke sector volgen (financiële sector, farmaceutische sector, oliesector, telecomsector...). Maar in tegenstelling tot wat men zou geloven, beperken trackers zich niet tot het volgen van aandelenindexen. Er kan ook worden gegokt op een stijging van de grondstofprijzen en een deel van het vermogen kan zelfs worden belegd in obligaties, via trackers die de prestatie van staatsobligaties, bedrijfsobligaties en zelfs inflatiegebonden obligaties volgen. Trackers passen daarmee in elke portefeuille. Ze kunnen worden gebruikt om de totaliteit van een portefeuille te beleggen zonder zorgen over de evolutie van de individuele waarden. Maar ze kunnen ook perfect dienen om een portefeuille aan te vullen met strategieën die moeilijk uit te voeren zijn met beperkte middelen. Met een portefeuille van 25.000 euro bijvoorbeeld is het moeilijk om voor 10 % van de portefeuille een gediversifieerde positie in grondstoffen te voorzien. Net als bij beleggingsfondsen is uw kapitaal met trackers gediversifieerd vanaf de eerste euro. DOOR VINCENT JOYE