Dirk Van der Maelen (SP.A) herhaalt zijn eis voor een grondwetswijziging waardoor het parlement in de toekomst zijn fiat moet geven voor de deelname van het Belgisch leger aan buitenlandse operaties. De ondervoorzitter van de sociaaldemocraten zegt dat naar aanleiding van de beslissing van de Belgische regering om troepen te sturen naar Oost-Congo. Voor de humanitaire crisis die daar nu heerst, komt dat voorstel echter te laat. 'Uiteraard moeten we gezien de schrijnende situatie snel een debat organiseren om te weten hoe de Belgische regering d...

Dirk Van der Maelen (SP.A) herhaalt zijn eis voor een grondwetswijziging waardoor het parlement in de toekomst zijn fiat moet geven voor de deelname van het Belgisch leger aan buitenlandse operaties. De ondervoorzitter van de sociaaldemocraten zegt dat naar aanleiding van de beslissing van de Belgische regering om troepen te sturen naar Oost-Congo. Voor de humanitaire crisis die daar nu heerst, komt dat voorstel echter te laat. 'Uiteraard moeten we gezien de schrijnende situatie snel een debat organiseren om te weten hoe de Belgische regering die missie naar Oost-Congo zal organiseren', zegt Van der Maelen. De SP.A staat open om over Belgische troepen in de voormalige kolonie te spreken. 'Maar wij zouden liever zien dat de operatie onder de vlag van de EU naar daar trekt in plaats van onder die van de VN. We hebben in het verleden, onder andere met de genocide in Rwanda, gemerkt dat alles wat via New York moet passeren, veel meer tijd in beslag neemt.' Van der Maelen twijfelt wel aan de wil van de landen die minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open VLD) voor ogen heeft om mee te stappen in zo'n ad hoc Europese troepenmacht. 'In Nederland worden er nu al veel vraagtekens geplaatst bij hun missie in Afghanistan. In Frankrijk zit minister van Buitenlandse Zaken Bernard Kouchner niet op dezelfde lijn als president Nicolas Sarkozy. En van het Verenigd Koninkrijk zou ik graag op papier bevestigd zien dat het bereidis om mee te werken.' Er is ook in de federale regering geen eensgezindheid over de missie, merkt Van der Maelen op. 'De PS stelt net zoals wij voorwaarden. Open VLD zegt bij monde van Hilde Vautmans, voorzitter van de gemengde commissie Buitenlandse Zaken, dat we de besluiten van de Rwandacommissie niet zomaar naast ons neer mogen leggen. Premier Leterme zou trouwens zelf ook eens mogen vertellen waar hij politiek naartoe wil met onze voormalige kolonie. Negen maanden geleden al beloofde hij ons een Congo-nota. En van minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) wil ik graag horen hoe hij zo'n missie gaat betalen. Zijn begroting is nu al een puinhoop.' Eerst moeten er dus antwoorden komen, vindt Van der Maelen. 'Kan de veiligheid van onze soldaten gegarandeerd worden? Wat gaan we bijvoorbeeld doen wanneer ons leger daar in Oost-Congo geconfronteerd wordt met oorlogsmisdaden van het Congolees leger? Rebellenleider Laurent Nkunda is lang niet de enige die daar met de botte bijl door het oerwoud trekt. Pas als we daarover gediscussieerd hebben, kunnen we de knoop doorhakken. Maar we willen niet nog eens zoals met deF-16's voor Afghanistan meemaken dat de beslissing al genomen is en dat het parlement pas achteraf op de hoogte gebracht wordt door de minister van Defensie.' Hannes Cattebeke