WAT STUDEERDE Herman bruyninckx?

Herman Bruyninckx (°1962) is verbonden aan het departement werktuigkunde vande Katholieke Universiteit Leuven en is gespecialiseerd in robotica en artificiële intelligentie. Op de afdeling PMA (Productietechnieken, Machinebouw en Automatisering) doet hij onderzoek naar geavanceerde industriële en servicerobots.
...

Herman Bruyninckx (°1962) is verbonden aan het departement werktuigkunde vande Katholieke Universiteit Leuven en is gespecialiseerd in robotica en artificiële intelligentie. Op de afdeling PMA (Productietechnieken, Machinebouw en Automatisering) doet hij onderzoek naar geavanceerde industriële en servicerobots. Hij behaalde in 1984 een licentiaatsdiploma wiskunde, drie jaar later studeerde hij af als burgerlijk ingenieur computerwetenschappen. Daarna behaalde hij nog een postgraduaat in de mechatronica, het 'slim combineren van mechanica, elektronicaen software', dat leidt tot innovatieve technologieën, zoals de cd- en dvd-spelerof het ABS-remsysteem in auto's. Na zijn legerdienst was Bruyninckx onderzoeksassistent aan de K.U.Leuven, behaalde er een doctoraat en trok vervolgens, in 1996, voor een halfjaar naar de University of Pennsylvania (VS). In 1999 was hij een halfjaar in Stanford University. Sinds 1998 doorloopt hij de professorenechelons in Leuven. Hij is zojuist hoogleraar geworden.Wie zich wil bekwamen in robotica en artificiële intelligentie, volgt het best een academische ingenieursopleiding, of een master informatica, waarin minder de nadruk ligt op het technologische aspect, zeggen studieadviesdiensten. 'In de opleiding burgerlijk ingenieur zijn er verschillende opties: de optie computerwetenschappen behandelt AI als afzonderlijk domein, de optie werktuigkunde focust op mechanicaen robotica. Wie de optie elektrotechniek volgt en op zoek wil naar toepassingenvan mechatronica kan keuzevakken in die richting kiezen.' Omdat robotica een integratiewetenschap bij uitstek is, kunnen alle ingenieurs-opleidingen nuttige elementen bijbrengen. Ook de opleiding industrieel ingenieur kan leiden tot expertise op het vlak van robotica, maar omdat ze eerder gericht is op het oplossen van praktische problemen dan op het verwerven van fundamentele kennis, volgen industrieel ingenieurs met onderzoeksambities het best nog een opleiding tot burgerlijk ingenieur. Specifiek over AI zijn er in Vlaanderen twee Engelstalige opleidingen: een master aan de Universiteit Limburg, en een master-na-master aan de K.U.Leuven met drie opties: cognitive science, engineering and computer science, en speech and language technology. De eerste vanuit humane wetenschappen, zoals de psychologie, de tweede vanuit het technologische aspect, de derde vanuit taalverwerving. WWW.HOGERONDERWIJSREGISTER.BE Jan Jagers