WAT STUDEERDE robert cailliau?

Computerwetenschapper Robert Cailliau sleepte ettelijke prijzen in de wacht en werd in 2004 zelfs door koning Albert II verheven tot Commandeur in de Leopoldsorde. Cailliaus studietraject begon veertig jaar geleden, aan de Universiteit Gent. Daar behaalde hij een diploma burgerlijk ingenieur werktuigkunde en elektrotechniek.
...

Computerwetenschapper Robert Cailliau sleepte ettelijke prijzen in de wacht en werd in 2004 zelfs door koning Albert II verheven tot Commandeur in de Leopoldsorde. Cailliaus studietraject begon veertig jaar geleden, aan de Universiteit Gent. Daar behaalde hij een diploma burgerlijk ingenieur werktuigkunde en elektrotechniek. Hij verhuisde naar de Verenigde Staten, naar de University of Michigan om er met succes een master of science te voltooien. Volledig gegrepen door de computermicrobe, ging Cailliau na zijn militaire dienstplicht aan de slag bij CERN, de Europese organisatie voor nucleair onderzoek in Genève. Daar bleef hij meer dan dertig jaar, tot zijn pensioen in 2007. In 1990 zette hij er, samen met Tim Berners-Lee, een netwerk op dat de geschiedenis zou ingaan als de kiem van het world wide web. Meerdere wegen leiden naar Rome en genieën uit diverse richtingen komen in uiteenlopende domeinen terecht, maar de studies burgerlijk ingenieur en informatica vormen allicht het meest directe toegangsticket tot de discipline waarin Robert Cailliau en Tim Berners-Lee wereldfaam wisten te verwerven. In vergelijking met de master informatica bekijkt een ingenieur in de computerwetenschappen de informatica meer in technologische termen, iets sterker toegepast. De focus ligt op achtergrondkennis, maar ook op het oplossen van praktische problemen. Een handelsingenieur beleidsinformatica is specifiek geïnteresseerd in het zoeken van informaticaoplossingen vanuit bedrijfseconomisch standpunt. De academische bachelors wiskunde of fysica vormen een alternatief traject. Ook hogeschoolopleidingen in de toegepaste informatica of industrieel ingenieur elektronica ICT zijn een optie, afzonderlijk of eventueel als opstapje naar de universiteit. 'Een opleiding toegepaste informatica of een professioneel gerichte bachelor is inderdaad een optie, maar dan moeten de ambities gaandeweg groeien, want als toponderzoeker moet je minstens een doctoraat behalen', zeggen de studieadviesdiensten. 'Toponderzoek situeert zich in de academische wereld. Toegepast onderzoek is minder grensverleggend en verbredend.' De hogeschoolopleidingen richten zich vooral op beroepsgerichte vaardigheden die onmiddellijk toepasbaar zijn, programmeertechnieken bijvoorbeeld. De academische opleidingen gaan dieper in op de waaromvraag. Ze benaderen en verklaren de processen bijvoorbeeld met wiskunde. WWW.HOGERONDERWIJSREGISTER.BE Jan Jagers