Misjoe Verleyen
...

Misjoe VerleyenToen de nieuwe Vlaamse regering aantrad in 1999, zei minister Renaat Landuyt (SP.A) dat hij de hele toeristische sector wilde professionaliseren. Dat klinkt mooi, maar wat wil dat eigenlijk zeggen? 'Toerisme is wereldwijd de snelst groeiende economische sector. Ook in Vlaanderen! Bij ons neemt de werkgelegenheid in de toeristische sector de zevende plaats in en ze is goed voor vier procent van het bruto nationaal product. Naar aantal jobs vertaald, betekent dit een bruto nationaal geluk van zo'n 116.000 mensen die rechtstreeks hun inkomen halen uit de toeristische sector', beweert Landuyt. 'Door deze groei is er een behoefte aan een meer professionele aanpak. Toerisme is vroeger door het beleid stiefmoederlijk behandeld. Daar wilde ik komaf mee maken.' De aanslag van 11 september op het WTC in New York heeft ons ondertussen geleerd dat de toeristische markt echt heel speciaal is. De verwachting - een totale instorting van het toerisme - is niet uitgekomen. Maar overal gingen wel knipperlichten aan. Zo raakte onlangs het Disney-imperium in moeilijkheden, omdat mensen niet meer het vliegtuig durven te nemen en dus geen pretparken meer bezoeken. 'De gebeurtenissen van 11 september waren niet de aanleiding om met een universitaire voortgezette opleiding te starten. We hadden reeds maanden ervóór met de universiteiten onderhandeld en alles in stelling gebracht. Toch heeft 11 september aangetoond dat toerisme een sterke en tegelijkertijd kwetsbare sector is. De eigenheid van de sector vraagt goed opgeleide mensen, op alle niveaus.'In de beleidsnota Toerisme heeft Landuyt al enkele oplossingen aangewezen voor een betere coördinatie van de vele initiatieven en de versnipperde opleidingen. Naast een goed uitgebouwde opleiding toerisme aan de hogeschool en in het secundair onderwijs was er ook behoefte aan een academische en wetenschappelijke opleiding. Hij bracht de Universiteit Antwerpen (UA), de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en het Limburgs Universitair Centrum (LUC) bijeen en ondertekende een samenwerkingsakkoord over een Interuniversitaire Voortgezette Academische Opleiding Toerisme. Op 1 oktober 2001 zaten de eerste studenten op de banken voor deze voortgezette opleiding, die is gehuisvest in de jonge UAMS (Universiteit Antwerpen Management School). De verschillende partners brengen elk hun expertise in en dat is te zien aan het programma. 'De opleiding heeft een uitgesproken multidisciplinair karakter, met verankeringen in uiteenlopende basisdisciplines als economie, geografie, recht, sociologie, psychologie, vrijetijdsstudies, politieke wetenschappen. Het is dus geen leren op reis gaan-studie, integendeel', verzekert Landuyt. Tijdens het academiejaar werd vooral de nadruk gelegd op een interactieve studiemethode met groepsopdrachten, theorievorming, aanleren van onderzoeksmethoden, seminaries en projecten. Ook uitgebreide bijdragen van gastprofessoren en docenten uit het toeristisch werkveld behoren tot het opleidingspakket.