CHRIS VANDENBROEKE
...

CHRIS VANDENBROEKE In 2050 zijn er 9.983.000 Belgen of 150.000 minder dan nu. Dat berekende het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Slecht nieuws, vindt Vlaams parlementslid Chris Vandenbroecke (VU). De professor historische demografie (UG) bepleit minimaal een nulgroei. Daarvoor zijn er dit jaar in Vlaanderen 16.000 baby's te weinig.? Etienne Vermeersch vertrekt van een verregaand en gevaarlijk simplisme. Hij grijpt naar de mundialisering en beweert dat buitenstaanders ons demografisch probleem wel zullen oplossen. Ik zeg : wij moeten onze problemen zelf oplossen. Vermeersch en de groenen menen dat minder mensen tot minder economie en dus tot minder vervuiling leiden. Ik zeg : met alle respect voor het leefmilieu, zullen we veel economische groei nodig hebben om de anciens van de volgende generatie in welvaart te laten leven. In de hele wereld zijn er twee bewegingen. In Noordwest-Europa veroudert de bevolking. Maar wereldwijd is er een iets te grote demografische groei, al vertraagt die. Het is een simplisme om te zeggen dat een lagere groei in Europa dan maar moet leiden tot migratiestromen. Mundialisten en Agalev-ers vinden die communicerende vaten schitterend, want zo vermengen de volken zich. Ik weet dat dit een zeer delicate materie is, maar het meest eigene aan een gemeenschap is juist zijn bevolking. Ik bruskeer, maar als de bevolking dalend blijft, is een volk terminaal. Toen de Franse demograaf Alfred Sauvy in 1961 in Wallonië om advies werd gevraagd, wist hij onmiddellijk waar het op stond : ?Wallonië pleegt zelfmoord,? zei hij. Vlaanderen doet nu hetzelfde. Uw bevolking laten uitsterven, is toch wel een zeer vreemd politiek project. Ik wil dat mijn gemeenschap niet aandoen. Geen enkele demograaf zegt dat wij terug moeten naar de lapinière flamande, met twaalf broertjes en zusjes. Maar zonder nulgroei komen we in de problemen. Daarvoor hebben wij in Vlaanderen jaarlijks 80.000 geboorten nodig. De laatste keer dat we dat cijfer bereikten, was in 1971. Dit jaar halen we amper 64.000 baby's, dat is 1,5 per vrouw, terwijl 2,1 nodig is om stabiel te blijven. Gedurende 25 jaar bouwden we een tekort van 275.000 geboorten op, dat zijn even veel actieven te weinig om de sociale zekerheid te betalen. Als deze ontgroening doorzet, dan moet elke regering de volgende vijftig jaar sleutelen aan de sociale zekerheid en vooral aan de pensioenen.? ETIENNE VERMEERSCH Daalt de bevolking tegen 2050 maar zo traag ? Dat is veel te weinig, zegt professor Etienne Vermeersch (UG). Volgens de moraalfilosoof moet in de eerste plaats de westerse bevolking in aantal verminderen. Want zij belast het leefmilieu twintig keer meer dan een Afrikaan. En ons wereldsysteem is eindig.?De bevolking gaat niet snel genoeg achteruit. De wereldbevolking neemt tegen een ontzaglijk tempo toe en daarmee de belasting op het leefmilieu. De belasting op energiebronnen, op andere natuurlijke bronnen zoals zuiver water en landbouwproducten, is enorm. De afvalproductie en de aantasting van de ecosystemen zijn van die aard dat bij ongewijzigde groei, ons wereldsysteem over honderd jaar te pletter loopt op zijn eigen eindigheid. Tegenstanders zeggen dat het probleem bij de derde wereld ligt, en niet in het Westen. Maar elke westerling belast het leefmilieu minstens twintig keer meer dan, bijvoorbeeld, een Afrikaan. Elk westers kind zorgt dus voor minstens twintig keer meer milieulast. Het bevorderen van de bevolkingsvermindering is dus urgenter in het Westen dan in de derde wereld. Dat onze bevolkingspiramide op zijn kop staat omdat er meer ouderen dan jongeren zijn ? Tja, dat is nu eenmaal zo, als de bevolkingsgroei moet stoppen of, liever nog, dalen. Als we niet willen ten onder gaan, moet de bevolking eerst stagneren, dan achteruitgaan. Het is trouwens een vals argument dat we meer jongeren nodig hebben, omdat die straks voor de ouderen moeten werken. Want die jongeren moeten niet alleen voor de ouderen, maar ook voor andere jongeren werken, de werklozen. Meer kinderen is geen garantie voor meer werkende kinderen. Daarentegen is een kleinere bevolking, gekoppeld aan een lagere werkloosheid, een zeer goede zaak. In die zin is migratie naar onze landen een probleem. Daardoor zal de bevolking immers minder snel dalen. Het grootste gevaar van migraties, is dat ze de groei bevorderen. Daarom moeten wij migranten die in ons land komen wonen, zo snel mogelijk duidelijk maken dat zij best zo weinig mogelijk kinderen hebben. Velen beschouwen het blijkbaar nog als een plicht om kinderen te hebben. Dat is het helemaal niet. Het is een zeer zware verantwoordelijkheid die mensen beter alleen opnemen als zij daar ernstige redenen voor hebben. Wie niet zeer sterk gemotiveerd is, heeft beter geen kinderen.? Opgetekend door Peter Renard