Begin dit jaar telde het IOC honderd vijftien leden, die samen de algemene vergadering vormen. Zij worden niet verkozen maar gecoöpteerd. Het IOC-lid wordt door zijn eigen land voorgedragen, maar wordt nadien niet beschouwd als de vertegenwoordiger van zijn land in het IOC; hij wordt beschouwd als de vertegenwoordiger van het IOC in zijn land.
...

Begin dit jaar telde het IOC honderd vijftien leden, die samen de algemene vergadering vormen. Zij worden niet verkozen maar gecoöpteerd. Het IOC-lid wordt door zijn eigen land voorgedragen, maar wordt nadien niet beschouwd als de vertegenwoordiger van zijn land in het IOC; hij wordt beschouwd als de vertegenwoordiger van het IOC in zijn land. De huidige leden komen uit een zeventigtal landen, waaronder alle belangrijke sportnaties. Landen die Olympische Spelen organiseerden, hebben recht op twee leden. Zoals België, in 1920 in Antwerpen gastheer. Onze vertegenwoordigers zijn Jacques Rogge, tevens voorzitter van de Europese Olympische Comités, en prins Alexander de Mérode, voorzitter van de medische commissie. Een IOC-lid wordt verkozen op voordracht van de IOC-voorzitter. Het uitvoerend comité zegt ja of nee, en als het ja is, stemt de algemene vergadering zo goed als altijd in met die beslissing. IOC-leden mogen aanblijven tot de leeftijdsgrens van tachtig jaar. Zij zijn bevoegd voor alles wat de Olympische Spelen aangaat: de keuze van de steden, de reglementen, de dopingbestrijding en zo meer. Het IOC heeft een ruime administratieve staf en het dagelijks bestuur wordt gedirigeerd door het uitvoerend comité. Dat bestaat uit elf door de algemene vergadering gekozen leden. Een van hen is Jacques Rogge. Aan het hoofd van het uitvoerend comité staat de IOC-voorzitter, die ook door de algemene vergadering wordt verkozen voor een termijn van acht jaar, daarna met telkens vier jaar hernieuwbaar. Het is ongebruikelijk, maar niet onmogelijk, dat zich een tegenkandidaat meldt als de zittende voorzitter zich herverkiesbaar stelt. De Spaanse diplomaat Juan-Antonio Samaranch, die in 1980 aantrad en dit jaar 79 wordt, kan zich in theorie in 2000 opnieuw verkiesbaar stellen. De voorzitter ontsnapt aan de leeftijdsgrens. KIEZEN UIT VELE KANDIDATENDe toewijzingsprocedure van de Spelen gebeurt op basis van een gedetailleerd lastenboek van duizend bladzijden. Het IOC stelt een evaluatiecommissie samen die de kandidaatsteden bezoekt en een verslag opstelt. Op basis daarvan wordt een kandidatuur al dan niet aanvaard. Daarna mogen de IOC-leden persoonlijk de stad bezoeken, maar het verblijf mag niet langer dan drie dagen duren en relatiegeschenken mogen niet duurder zijn dan honderd vijftig dollar. Als er meer dan tien kandidaatsteden overblijven, wordt een electoraal college gevormd, dat dat aantal reduceert tot vier of vijf. Die mogen zich op de dag van de toewijzing gedurende een half uur aan de algemene vergadering voorstellen, waarna onmiddellijk een geheime stemming volgt door de IOC-leden. De commissie die het schandaal van Salt Lake City heeft onderzocht, stelt voor dat in de toekomst dat electoraal college een preselectie maakt en nog twee kandidaten overhoudt. Die twee worden bekendgemaakt op de dag van de uiteindelijke stemming, die ogenblikkelijk na deze bekendmaking moet plaatsvinden. Zonder dat nog iemand van buitenaf de IOC-leden kan beïnvloeden. Bezoeken van IOC-leden die niet tot het electoraal college behoren, zouden verboden worden. Deze ingrijpende procedurewijziging wordt op 17 maart in Lausanne aan de algemene vergadering voorgelegd.Koen Meulenaere