Vorige week donderdag werd een Belgische patrouille in de provincie Kunduz in Noord-Afghanistan langdurig onder vuur genomen door talibanstrijders. Er moest luchtbescherming van een Amerikaanse F-16 worden ingeroepen om de Belgen veilig en zonder gewonden naar hun kamp te begeleiden. Achteraf bleek dat het niet de eerste keer was dat de Belgische soldaten onder vuur genomen werden. 'We hebben die informatie niet publiek gemaakt omdat we de families niet nodeloos ongerust willen maken', zegt Ingrid Baeck van de militaire persdienst. 'Ook van de vorige beschietingen is ieder...

Vorige week donderdag werd een Belgische patrouille in de provincie Kunduz in Noord-Afghanistan langdurig onder vuur genomen door talibanstrijders. Er moest luchtbescherming van een Amerikaanse F-16 worden ingeroepen om de Belgen veilig en zonder gewonden naar hun kamp te begeleiden. Achteraf bleek dat het niet de eerste keer was dat de Belgische soldaten onder vuur genomen werden. 'We hebben die informatie niet publiek gemaakt omdat we de families niet nodeloos ongerust willen maken', zegt Ingrid Baeck van de militaire persdienst. 'Ook van de vorige beschietingen is iedereen immers heelhuids teruggekomen.' Kamerlid Dirk Van der Maelen (SP.A) noemt dat een flauwe argumentatie. Hij zegt dat de families op het thuisfront via de militairen ter plaatse hoe dan ook op de hoogte gebracht worden van wat er zich in Af-ghanistan afspeelt. Samen met zijn collega Wouter Devriendt (Groen!) benadrukt Van der Maelen dat het de zoveelste keer is dat minister De Crem informatie achterhoudt of verkeerde informatie geeft over de Belgische troepen in Af-ghanistan. 'Hoe de minister de opdrachten van de militairen uitlegt in het parlement is een andere zaak', zegt Dirk Deboodt van de socialistische vakbond ACOD. 'Maar aan de Belgische soldaten zelf is wel duidelijk uitgelegd wat hun taak zou zijn in Afghanistan. De mensen die naar daar vertrokken zijn, waren op dergelijke situaties voorbereid. Ze weten dat ze tijdens de patrouilles ook zelf een doelwit kunnen zijn. Uiteraard maakt een dergelijk voorval ons ongerust. Het enige wat wij als vakbond kunnen eisen, is dat de Belgen een maximale bescherming kunnen genieten tijdens de opdrachten die ze uitvoeren. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat ze luchtsteun kunnen inroepen als ze in een hinderlaag lopen. Die bescherming blijkt dus wel degelijk aanwezig te zijn.' De Belgische troepen zijn indertijd naar Afghanistan gestuurd met de geruststelling dat ze zouden opereren in de relatief rustige noordelijke regio. De laatste maanden zijn er echter steeds meer signalen dat de taliban hun actieradius gevoelig aan het uitbreiden zijn. Ook de Duitsers die actief zijn in dezelfde regio zijn de voorbije maanden al verscheidene keren beschoten. Volgens de NAVO waren er in de eerste vijf maanden van 2009 in heel Afghanistan 60 procent meer aanslagen dan het jaar daarvoor. De Verenigde Staten willen zo snel mogelijk 21.000 extra soldaten sturen naar Afghanistan. De nieuw aangestelde Amerikaanse bevelhebber Stanley McCrystal staat bekend als een man van de harde lijn, en president Barack Obama heeft hem opgedragen om krachtdadig te handelen. 'De situatie is inderdaad gewijzigd', geeft Baeck toe. 'Maar dat betekent niet dat we niet voorbereid zijn. Van bij het begin hadden we rekening gehouden met dergelijke omstandigheden. We gaan tijdens de trainingen voor zo'n missie namelijk altijd uit van het worstcasescenario.' Hannes Cattebeke