Ghislain Vermassen
...

Ghislain Vermassen"De farmaceutische industrie tracht door assertieve methodes, en vooral via de medisch afgevaardigden, het voorschrijfgedrag van de artsen te sturen. Niet zozeer om ze aan te zetten tot een betere gezondheidszorg maar wel om een product van een bepaald farmaceutisch bedrijf te verkopen. Ze gebruiken daarbij zelfs methoden die de wet niet eens toelaat, zoals het uitdelen van cadeaus en het organiseren van reisjes onder het mom van wetenschappelijke congressen. Op dat soort van congressen worden op de eerste plaats een aantal zintuigen geprikkeld en pas op de tweede plaats het verstand. De farmaceutische industrie kan die onterechte promotiekosten zelfs fiscaal aftrekken. Wij willen dat afschaffen. We zijn een land waar in vergelijking met andere West-Europese landen zeer veel geneesmiddelen worden gebruikt. Dat heeft uiteraard iets te maken met de cultuur die wordt geschapen door de farmaceutische industrie. De patiënt gaat ontevreden buiten als er geen medicijnen worden voorgeschreven. Er wordt bij de patiënt een verwachtingspatroon geschapen, daar waar een preventief advies mischien meer soelaas zou bieden. De arts is daar ook verantwoordelijk voor, maar het vlees is vaak zwak. Als u een gratis reis naar Amerika wordt aangeboden dan moet u al over een sterke wil beschikken om die niet te aanvaarden. We moeten de middelen beter inzetten om de gezondheidszorg betaalbaar te houden. We zijn bijvoorbeeld het land waar de minste generieken worden gebruikt. Generieken hebben dezelfde geneeskundige kracht als een merkproduct maar zijn veel goedkoper. Bij ons is dat verbruik één procent, in Nederland is dat bijna vijftig procent. De farmaceutische industrie heeft er alle belang bij dat het merkproduct aan een zo hoog mogelijke prijs verkocht wordt. Geef de apotheker ook substitutierecht. Laat hem de medicijnen die de dokter voorschrijft wijzigen naar een goedkoper middel met dezelfde geneeskundige kracht. Wij stellen vast dat de gezondheidszorg sterk is uitbesteed waarbij de politiek nauwelijks aan bod komt. De politiek moet wel 477,8 miljard frank ophoesten. Laat ons daar dus meer in te zeggen krijgen."Opgetekend door Sven Massart