Dat Louis Tobback op een 78-toerenplaat gelijkt, het zou een van de betere wisecracks van Geert Hoste kunnen zijn. Helaas was Guy Verhofstadt hem voor. Wij, van Zwarte Woensdag, willen daar namens Hoste en onszelf tegen protesteren. Uit eer voor het vak! Zoals we ook niet te spreken zijn over het dubbelinterview met Reddy De Mey en Margriet Hermans dat we in Het Laatste Nieuws mochten savoureren.
...

Dat Louis Tobback op een 78-toerenplaat gelijkt, het zou een van de betere wisecracks van Geert Hoste kunnen zijn. Helaas was Guy Verhofstadt hem voor. Wij, van Zwarte Woensdag, willen daar namens Hoste en onszelf tegen protesteren. Uit eer voor het vak! Zoals we ook niet te spreken zijn over het dubbelinterview met Reddy De Mey en Margriet Hermans dat we in Het Laatste Nieuws mochten savoureren. Margriet zegt daarin onder andere dat de Vlamingen en Walen zéér verschillend zijn, maar dat voor haar part België toch mag blijven bestaan. Inclusief de koning en prins Laurent die zij een spoedig herstel van zijn depressie toewenst. "Want dat is het ergste wat je kan meemaken. Een hel", zegt ze. Waarop Reddy: "Tegen wie zeg je het." En Margriet weer: "Ik weet ook wat het is. Ik zou Laurent goed kunnen helpen." Ze bomen vervolgens door over de sociaal-economische toestand van het land. Margriet: "Verdomme, ik heb nooit subsidie gehad. Maar ik kan wel 4,5 miljoen belastingen betalen." Reddy vindt dat de meeste zelfstandigen poenscheppers zijn en dat hij aan het Mediacenter van Oostende zijn "Minitje" niet met goed fatsoen tussen de Mercedessen en Porsches durft te parkeren. Zegt Margriet: "Je zou als zelfstandige wel zot moeten zijn om met een Minitje te rijden." En, goed op dreef zijnde, laat ze haar gedachten ook waaien over de verkeersveiligheid: "Als ik harder wil rijden dan 120 moet ik dat maar weten. Godver, met hun gezeik." Reddy zet de kers op de cake: "Mijn leuze is: 'Always Reddy'. Maar de kiezers denken dan misschien aan een maandverband." Lachen dus. Helaas zijn wij geen gewone lezers. Wij zijn geen consumenten van satire, maar producenten. En derhalve pisnijdig. Want wij kunnen het wel schudden als Leo Delcroix op zijn website begint te giechelen over zijn villa, of opzettelijk zijn bovenlip besprenkelt met eau de cologne om zweet te faken. Of als Margriet zich begint te gedragen alsof ze werkelijk een "stomme trut" - hààr woorden - is. Wij van Zwarte Woensdag laten niet op onze kop zitten! We keren gewoon de spiegel nog eens om. We houden vast aan dé techniek van de politieke satirist - de omkering - en we kwadrateren dat. Aldus ontdekten wij dat Het Laatste Nieuws de woorden van Reddy en Margriet enigszins verdraaid heeft. Op het bandje stond volgende dialoog. Reddy: "Maar Margriet, jij bent zelfstandige. Dan weet je toch ook dat het idee om beschikbare arbeid statisch te herverdelen door globale en lineaire arbeidsduurverkorting geen toekomst heeft. Telkens als ik mijn Minitje tussen Mercedessen en Porsches probeer te parkeren, besef ik hoezeer de menselijke mobiliteit niet kan achterblijven op die van de structuren." Margriet: "Precies Reddy, maar vergeet toch niet dat drie vierde van de samenleving met die vernieuwing niet om kan." Reddy: "Tegen wie zeg je het. Vandaar onze plicht om de drempel te verlagen." Margriet: "We leven nog altijd te veel in een industriële logica. We moeten sneller dan 120 kilometer per uur rijden terwijl het virtuele wegennet bij wijze van spreken nog altijd over oude, onaangepaste banen voert." Jean-Luc Dehaene daarentegen heeft vorige week op de EVP-top aan zijn Spaanse collega José Maria Aznar wel degelijk gezegd: "Mijn leuze is: ik heb geen Spaanse vlieg nodig om een rund te tongzoenen." Stop de verslonzing van de politieke satire! Nu!Filip Rogiers