JA

'In het Generatiepact wordt één generatie duidelijk gepakt. Dat is heel onrechtvaardig. Waarom zouden alleen de vijftigplussers voor de vergrijzing moeten opdraaien? Kijk bijvoorbeeld naar wat het Generatiepact in petto heeft voor oudere mensen die het slachtoffer zijn van een herstructurering. Zij moeten verplicht beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt en kunnen zelfs gestraft worden als ze geen werk vinden. Weet u hoe moeilijk het is om na 30, 35 jaar bij dezelfde fabriek opnieuw te beginnen? Vind dan nog maar eens geschikt werk.
...

'In het Generatiepact wordt één generatie duidelijk gepakt. Dat is heel onrechtvaardig. Waarom zouden alleen de vijftigplussers voor de vergrijzing moeten opdraaien? Kijk bijvoorbeeld naar wat het Generatiepact in petto heeft voor oudere mensen die het slachtoffer zijn van een herstructurering. Zij moeten verplicht beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt en kunnen zelfs gestraft worden als ze geen werk vinden. Weet u hoe moeilijk het is om na 30, 35 jaar bij dezelfde fabriek opnieuw te beginnen? Vind dan nog maar eens geschikt werk. Eigenlijk is dit een harteloos pact, en dat het uitgedacht werd door een regering waar socialisten in zitten, maakt het des te teleurstellender. De eisen van de vakbond zijn nochtans niet onredelijk en veel kan volgens mij zonder noemenswaardige problemen worden opgelost. De politiek lijkt zich echter mentaal te hebben vastgereden op die heilige brugpensioengrens van zestig jaar. De werkgevers noemen dit een evenwichtig akkoord. Dat zal wel ja, zij halen immers op alle terreinen hun slag thuis. Ze krijgen miljarden loonlastenverlaging, maar kunnen daar geen enkele werkgelegenheidsgarantie tegenoverstellen. Ik wil best begrijpen dat dat in de huidige economische context voor hen moeilijk is, maar geef de mensen dan ten minste zekerheid over hun werksituatie. Kijk, ik staak ook niet graag. Maar omdat men alle andere opties bij voorbaat uitsluit, hebben we geen keus. Desnoods staken we tot de regering valt. Vande Lanotte heeft al gezegd: als dát gebeurt, krijg je gegarandeerd een conservatieve regering die een sociaal bloedbad gaat aanrichten. Daarop reageer ik: deze regering doet hetzelfde, dus wat is voor de werkman dan het verschil? Acht december is voor ons de deadline. Als we dan geen ernstig antwoord hebben van de regering, voorspel ik sociale onrust.''Het laatste rapport van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid leerde ons één cruciale les: we moeten dringend langer werken en er moeten meer mensen aan de slag. Anders krijgen we door de vergrijzing binnenkort krapte op de arbeidsmarkt. Volgens de wetten van vraag en aanbod zou dat onze loonkosten met dertien procent doen stijgen, wat eenvoudigweg dodelijk is voor onze economie. En onze concurrentiekracht is zo al niet schitterend in vergelijking met onze buurlanden. Daarom is er een Generatiepact nodig, een alomvattend akkoord dat onze economie op de rails zet om de vergrijzing op te vangen. Het Generatiepact is méér dan de brugpensioenregeling. Er staan belangrijke maatregelen in over jongerenbanen, financiering van de sociale zekerheid, vormingsinitiatieven om oudere werknemers aan de slag te houden... Al wordt daar momenteel vreemd genoeg allemaal over gezwegen. Of het Generatiepact ver genoeg gaat? Dat zullen we de volgende jaren moeten bekijken. Dit akkoord is momenteel in ieder geval het meest haalbare. Ik bekijk het positief: het glas is halfvol. Maar als de vakbonden nu het pact nog verder willen uithollen - het glas leegdrinken kortom - zal het gevolg enkel zijn dat er in 2010 nog veel drastischer maatregelen moeten worden genomen. Ik stel vast dat er bij sommige mensen veel verzet leeft rond het Generatiepact. Net omdat onze samenleving vergrijst, en dus vrij veel mensen kort bij de door hen geprojecteerde uitstapleeftijd zitten. Men gaat dit mij toch niet aandoen nu ik zo dicht bij mijn pensioen zit, redeneren velen. Eigenlijk vraagt de jongere generatie nu een redelijke, bovendien ruim in de tijd uitgesmeerde inspanning van de oudere generatie. Het kan toch niet dat we de rekening doorsturen naar onze kinderen? Als je dat goed uitlegt, begrijpt iedereen dat en is staken niet nodig.'Opgetekend door Jef Van Baelen'Desnoods staken we tot de regering valt.''Anders moet men in 2010 nog drastischer maatregelen nemen.'