De strijd tegen de klimaatopwarming is niet alleen een kwestie van het onder controle brengen van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Ook methaan is een sterk broeikasgas - het neemt een kwart van de opwarming voor zijn rekening. Methaan komt vrij bij landbouwactiviteiten en bij tal van industriële processen, waaronder afvalverwerking.
...

De strijd tegen de klimaatopwarming is niet alleen een kwestie van het onder controle brengen van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Ook methaan is een sterk broeikasgas - het neemt een kwart van de opwarming voor zijn rekening. Methaan komt vrij bij landbouwactiviteiten en bij tal van industriële processen, waaronder afvalverwerking. Maar methaan is ook een grondstof voor chemische processen. Het moet daarbij wel omgezet worden in methanol, en dat is niet eenvoudig. Bio-ingenieur Max Bols (KU Leuven) en zijn collega's beschrijven in het topvakblad Science een methode om de omzetting te vergemakkelijken. Ze combineerden een industriële katalysator die reacties versnelt met een biologisch gegeven: het feit dat ijzeratomen methaan in methanol omzetten. De katalysator is een zeoliet: een mineraal met een kooitjesvorm waarin ijzeratomen gevangen kunnen worden, zodat ze hun omzettingsactiviteit eindeloos blijven uitvoeren. Nu is het zaak om de ontdekking op te schalen naar een haalbaar industrieel niveau. Het concept is ook toepasbaar op andere industrieel relevante processen. Biologe Sara Vicca (UAntwerpen) en haar collega's presenteren in Nature Geoscience een nieuwe methode om CO2 uit de atmosfeer te halen: steenmeel. Dat is fijngemalen silicaatgesteente, zoals basalt. In poedervorm reageert het met CO2, dat het zo voor lange tijd vastlegt. Het zou uitermate geschikt zijn om verarmde bodems te activeren. Het is zelfs denkbaar dat vliegtuigen op grote schaal steenmeel gaan sproeien om CO2 te capteren. Om de klimaatdoelstellingen te halen zou het helpen mochten we veel CO2 uit circulatie kunnen halen.