Elke ouder wil een zo gezond mogelijk kind op de wereld zetten. Daarbij ging tot nu toe veel aandacht naar stoppen met roken, gezonde voeding en andere preventieve acties. Bij sportieve activiteiten van de moeder keken artsen vooral naar de mogelijke risico's, maar stilaan krijgen ze ook oog voor de positieve effecten voor de baby. En die zijn er.
...