Dit jaar worden in Hoei opnieuw de Septennales georganiseerd, een reeks religieuze en folkloristische manifestaties met als hoogtepunt de Mariastoet van 15 augustus. Om iedereen tevreden te stellen, worden de feesten ook in het teken van het humanisme gesteld, 50 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens indachtig. Die Mens staat ook centraal in de tentoonstelling "Génie de l'homme, âme de l'homme" in de...

Dit jaar worden in Hoei opnieuw de Septennales georganiseerd, een reeks religieuze en folkloristische manifestaties met als hoogtepunt de Mariastoet van 15 augustus. Om iedereen tevreden te stellen, worden de feesten ook in het teken van het humanisme gesteld, 50 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens indachtig. Die Mens staat ook centraal in de tentoonstelling "Génie de l'homme, âme de l'homme" in de voormalige kerk van Saint-Mengold, hartje Hoei. Michel Teheux, commissaris van de expositie, kon putten uit de collecties van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. Hij maakte daar gretig gebruik van en bouwde zijn eigengereide tentoonstelling rond vier thema's: de mens voor de spiegel (of hoe ziet hij zichzelf), de mens in relatie tot de anderen, feesten en rituelen en de relatie tot het goddelijke. Veel meer uitleg is er niet. Dat is ook niet nodig voor wie een rijke selectie beelden, vazen, juwelen en retabels wil zien uit pre-Columbiaans Amerika, Oceanië, Ceylon, China, de middeleeuwse Nederlanden, het oude Egypte en Griekenland. Wie ook zijn hersens een beetje wil laten werken, kan proberen de gedachtenkronkels van de samensteller te ontwarren. Die plaatst, bijvoorbeeld, drie kleine abstracte vrouwenidooltjes naast een heiligenbeeld uit een Mechels retabel. Schokkend op het eerste gezicht, maar wie goed kijkt, merkt dat ook de idooltjes afkomstig zijn uit zulke diverse culturen als die van Anatolië, Ecuador en Mexico. Het Mechels beeld is hier niet de vreemde eend in de bijt. Het zijn allemaal vreemde eenden. Er is ook een mooie combinatie van een fibulae en een ring uit de Merovingische tijd, een bronzen spiegel uit Egypte en een ivoren kam uit Ceylon (19de eeuw). Opsmuk is iets van overal en van alle tijden. Zo heeft elke toonkast haar verrassingen. Wie toch in Hoei is, mag niet nalaten even de hoofdkerk (Collégiale) binnen te lopen. Daar staat opnieuw de "Châsse de Saint-Mengold" te pronken. Zes jaar lang werd gewerkt aan de restauratie van het zilveren schrijn (1172-1198), dat van de hand is van Godefroid de Huy. Onlangs werd ook de "Châsse de Saint-Domitien" voor restauratie overgebracht naar het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. "Génie de l'homme, âme de l'homme", in de Eglise de Saint-Mengold in Hoei. Tot 14/9. De Schatkamer van de Collégiale is elke dag open van 14.00 tot 18.00.Paul Dossche