Er moeten meer mensen aan het werk. Maar het 'activeringsbeleid' van Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke werpt nauwelijks vruchten af, vindt VLD-voorzitter Bart Somers. Werklozen, in het bijzonder allochtone werklozen, nestelen zich in hun uitkering, aldus Somers. Zoiets is de 'hardwerkende Vlaming' uiteraard een doorn in het oog.
...

Er moeten meer mensen aan het werk. Maar het 'activeringsbeleid' van Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke werpt nauwelijks vruchten af, vindt VLD-voorzitter Bart Somers. Werklozen, in het bijzonder allochtone werklozen, nestelen zich in hun uitkering, aldus Somers. Zoiets is de 'hardwerkende Vlaming' uiteraard een doorn in het oog. BART SOMERS: Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A) probeert nu al een tijd om werklozen te 'activeren'. Wel, daar zou ik binnenkort wel eens een evaluatie van willen zien. We moeten nagaan of die zachte aanpak ook echt resultaten oplevert. Zo vrees ik dat Vandenbrouckes doelgroepenbeleid voor allochtonen geen succes zal blijken. Bijna 40 procent van de allochtonen in Vlaanderen is werkloos. Voor een liberaal is het onaanvaardbaar om iemand op basis van zijn huidskleur te beoordelen, maar ik geloof niet dat die hoge werkloosheid alleen aan discriminatie te wijten is. Sommigen willen gewoon niet werken. SOMERS: Ik sta afkering tegenover elke vorm van positieve discriminatie, want daarmee discrimineer je mensen die níét tot de doelgroep behoren. Ik kan er dan ook best inkomen dat autochtone kansarmen moeite hebben met zo'n maatregel. SOMERS: Maar in alle eerlijkheid, ik geloof niet dat dit de oplossing is. De problemen beginnen vaak al in de kleuterschool. Ouders die hun kinderen aan de schoolpoort droppen terwijl die geen woord Nederlands kennen? Fout. Ouders die het huiswerk van hun kinderen niet begeleiden? Fout. Ouders die hun kinderen 's avonds laat op straat laten spelen? Fout. Die ouders hypothekeren de toekomstkansen van hun kinderen. Op de middelbare school is het kalf vaak al lang verdronken. Daarom vind ik dat Frank Vandenbroucke wel eens werk mag maken van de leerplicht vanaf vijf jaar. We hebben dat in het regeerakkoord afgesproken. SOMERS: Dat klopt, en ook al is dat geen spectaculair bedrag - ik vermoed dat ook Frank Vandenbroucke dat beseft - het vormt toch een waardevolle aanvulling op het Generatiepact van de federale regering. De liberalen hebben altijd gezegd dat het Generatiepact slechts een begin was. En wat heeft de federale regering ondertussen gedaan? De highway geopend voor nieuwe maatregelen. Vorige week is ook Frank Vandenbroucke op die kar gesprongen. SOMERS: (afgemeten) Nee, en daar heb ik ook niet om gevraagd. SOMERS: Johan Vande Lanotte is zijn belangrijkste tegenstander bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar eerlijk gezegd, ik heb geen tijd om me met de gemeentepolitiek van Oostende bezig te houden. Vlaams Parlementslid Jean-Marie Dedecker (VLD) over de CD&V-voorzitter in Het Laatste Nieuws. A.P. / H.R.