Bankiers zijn niet geliefd. Zij lijden onder die miskenning en begrijpen niet waarom hun klanten blijven geloven dat het financiële dienstenbedrijf in de eerste plaats zichzelf bedient. Nochtans zijn ze in de omgang best aangename mensen, die hun economische en sociale verantwoordelijkheid niet licht opvatten. Zo bijvoorbeeld Remi Vermeiren (63), de voorzitter van de bankverzekeringsgroep KBC, die verleden week, na 43 jaar trouw aan 'de bank van hier', met pensioen ging. Hij verwerkte de fusie van Kredietban...

Bankiers zijn niet geliefd. Zij lijden onder die miskenning en begrijpen niet waarom hun klanten blijven geloven dat het financiële dienstenbedrijf in de eerste plaats zichzelf bedient. Nochtans zijn ze in de omgang best aangename mensen, die hun economische en sociale verantwoordelijkheid niet licht opvatten. Zo bijvoorbeeld Remi Vermeiren (63), de voorzitter van de bankverzekeringsgroep KBC, die verleden week, na 43 jaar trouw aan 'de bank van hier', met pensioen ging. Hij verwerkte de fusie van Kredietbank, ABVV-Verzekeringen en Cera zonder sociaal bloedbad. Anders dan vele concurrenten waagde hij zich niet in riskante avonturen en liet hij zijn bank niet door buitenlanders opslorpen. KBC verankerde zich verder in Vlaanderen en kreeg ook voet aan de grond in Oost-Europa. Vermeirens enthousiasme over de expansie van de beleggingsfondsenhandel daarentegen wordt wellicht niet door alle Vlaamse spaarders even positief gewaardeerd. Bankiers zijn misantroop. Zelden zijn ze tevreden over wat de anderen doen - de maatschappij in het algemeen en de politiek in het bijzonder. Het bestraffende vingertje gaat snel omhoog. Vooraleer Remi Vermeiren zich voorgoed terugtrekt op de golfbaan lanceert hij nog een laatste sombere boodschap. Niet over zijn KBC, die laat hij in blozende gezondheid achter. Wel over de economie, die hij in een deflatie ziet sukkelen met een heel lage groei. Een crisis met andere woorden zoals Japan al een tiental jaren meemaakt. Die is in Europa niet het gevolg van een uit de hand gelopen beursgekte, of van bedrijfsschandalen of geopolitieke problemen zoals de oorlog in Irak. Europa lijdt volgens Vermeiren onder de vergrijzing van zijn bevolking, de toenemende kosten van de gezondheidszorg en de slappe productiviteitsstijgingen. De Verenigde Staten doen het nauwelijks beter. De gezinnen, de bedrijven én de overheid kreunen onder de schulden. Maar het land heeft nog het voordeel dat de bevolking groeit. De somber klinkende gepensioneerde bankdirecteur verwacht dat de aandelenkoersen bijgevolg voor lange tijd laag gewaardeerd blijven. Zulke voorspellingen verwachten de financiële markten ook van hem. Maar hij had erbij kunnen vertellen dat bij zijn pronostiek voor een economische groei van amper anderhalf procent, de werkloosheid nog lange tijd blijft stijgen. Eén souvenir neemt ex-KBC-voorzitter Remi Vermeiren noodgedwongen mee naar huis: de KB Lux-affaire, waarvoor het gerecht hem in verdenking heeft gesteld. Hij is ervan overtuigd dat tegen het einde van het jaar een vrijspraak volgt. Guido Despiegelaere