De telefoon van Gunter De Schepper - 02 553 51 40 - staat roodgloeiend. Allochtonen en gehandicapten willen van hem nu wel eens weten hoe gemakkelijk zij aan een baan komen in de Vlaamse overheidsdiensten. Minister van Binnenlandse Zaken Paul Van Grembergen (Spirit) verspreidt immers overal de blijde boodschap: elk jaar komen ongeveer 1500 jobs vrij in de ambtenarij, kansen dus voor die beide doelgroepen.
...

De telefoon van Gunter De Schepper - 02 553 51 40 - staat roodgloeiend. Allochtonen en gehandicapten willen van hem nu wel eens weten hoe gemakkelijk zij aan een baan komen in de Vlaamse overheidsdiensten. Minister van Binnenlandse Zaken Paul Van Grembergen (Spirit) verspreidt immers overal de blijde boodschap: elk jaar komen ongeveer 1500 jobs vrij in de ambtenarij, kansen dus voor die beide doelgroepen. De Schepper is ambtenaar op de dienst Wervingen en Personeelsbewegingen, een onderdeel van de administratie Ambtenarenzaken die behoort tot het departement Algemene Zaken en Financiën - het zit wat ingewikkeld in mekaar in Vlaanderen -, maar hij treedt vooral op als projectcoördinator van de campagne 'Ben je gek op Vlaanderen? Ook jij kunt er werk van maken' - het klinkt wel heel enthousiast in deze nuchtere streek. Niettemin, De Schepper heeft er goeie hoop op dat allochtonen en gehandicapten zullen solliciteren bij de vleet. Hun grotere aanwezigheid in het Vlaamse overheidsapparaat is een van de doelstellingen van het Pact van Vilvoorde. De campagne is een antwoord van de Vlaamse overheid op het verwijt dat ze privéondernemingen aanmoedigt en straks wellicht verplicht zwakkere werkzoekers in dienst te nemen, maar er zelf niets aan doet. De overheid kan niet onder haar eigen diversiteitsregel uit, die voorschrijft dat de samenstelling van het personeelsbestand een beetje de weerspiegeling moet zijn van de maatschappelijke samenstelling. Minister Van Grembergen moedigt allochtonen en gehandicapten dus aan te solliciteren, zowel voor universitaire als voor lager gekwalificeerde functies. Dit aanbevelenswaardige initiatief schijnt niet ingegeven te zijn door de komende verkiezingen. Nee, positieve discriminatie is het niet. Daar is men voorzichtiger mee sinds is gebleken dat de autochtone vakbondsbasis het moeilijk heeft met de voortrekkerij van jonge allochtonen voor het startbanenplan 'Rosetta'. Sollicitanten uit de beide doelgroepen moeten de vacatures opzoeken op de website van Selor, de rekruteringsdienst van de overheid, de Wis-computer van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding of langs de Vlaamse Infolijn (0800 30201). Geen job is voor hen gereserveerd. Zij nemen net als iedereen deel aan het vergelijkend wervingsexamen (voor een vaste statutaire baan) of de aanwervingsprocedure (voor een contractuele functie). Guido Despiegelaere