JA

'Na tientallen jaren van preventiecampagnes is er nog niks veranderd. De weekends blijven dodelijk voor jonge chauffeurs. Dat voorlichten alleen geen zoden aan de dijk brengt, is nu wel duidelijk. Het is tijd voor feitelijke maatregelen, bijvoorbeeld een sluitingsuur voor dancings. Vermoeidheid vormt immers een uiterst belangrijke factor bij weekendongevallen û er zijn onderzoeken in overvloed om dat te staven. Een voorstel dat jonge, vermoeide chauffeurs van de weg haalt, kan dus op mijn volledige steun rekenen.
...

'Na tientallen jaren van preventiecampagnes is er nog niks veranderd. De weekends blijven dodelijk voor jonge chauffeurs. Dat voorlichten alleen geen zoden aan de dijk brengt, is nu wel duidelijk. Het is tijd voor feitelijke maatregelen, bijvoorbeeld een sluitingsuur voor dancings. Vermoeidheid vormt immers een uiterst belangrijke factor bij weekendongevallen û er zijn onderzoeken in overvloed om dat te staven. Een voorstel dat jonge, vermoeide chauffeurs van de weg haalt, kan dus op mijn volledige steun rekenen. De gevolgen voor de middenstand? De een zijn dood, is de ander zijn brood: gaan we echt zo redeneren? Er zijn ook mensen die mij schrijven dat ik moet stoppen met klagen over de weekenddoden; voor je het weet, zijn er geen donororganen meer. Dat is volgens mij niet de denktrant waarop we ons verkeersbeleid moeten schragen. 85 procent van de jongeren heeft geen behoefte aan een uitgaansleven na zes uur 's ochtends. Het geld dat die overige 15 procent nog na zes uur spendeert, weegt hoegenaamd niet op tegen de maatschappelijke tol van de weekendongevallen, zelfs als je die tol puur economisch bekijkt. De discotheekuitbaters die ik gesproken heb, vinden om zes uur sluiten overigens perfect aanvaardbaar. Niet zo vreemd, het drankverbruik na dat uur vormt maar een minieme winstpost. En het horecapersoneel wordt met-een flink ontlast. Kijk, ik voer geen strijd tegen het uitgaansleven. Jongeren vallen niet dood in de discotheken, ze sterven op de weg, onder meer omdat ze te vermoeid zijn. Eigenlijk is het duidelijk. Ofwel stoppen we met leuteren over de weekenddoden en aanvaarden we ze als waren ze onvermijdelijk. Ofwel pakken we ze aan. Jongeren zullen zich door die maatregel ongetwijfeld betutteld voelen. Maar het is een zaak van leven en dood, en daar mogen we niet licht overheen stappen. ''In sommige etablissementen is er rond zes uur inderdaad sprake van drank- en drugmisbruik, met alle verkeersgevolgen van dien. Ik zal de eerste zijn om te zeggen dat je tegen dat soort zaken heel streng moet optreden. Maar ligt het probleem bij het uur? Of zijn we het erover eens dat je ook om elf uur 's avonds te veel kunt drinken of onverantwoord kunt rijden? Ik zal de echte motor achter dit voorstel eens verklappen. De Franstalige liberalen van de MR hebben aan de Noord-Franse grens met enkele dancings een plaatselijk overlastprobleem en om een of andere reden wil men dat oplossen met een globale nationale wet. Maar discotheken waar die uitwassen niet voorkomen, worden zo ook gestraft. Ik vind dat je elk geval apart moet bestuderen. De lokale overheid is het best gewapend om bij werkelijk acute overlast in te grijpen. Zolang een uitbater er brood in ziet om zijn zaak open te houden, moet hij dat û als er geen overlast is û kunnen doen. Ik plaats dit voorstel in de opkomende politieke trend om het dagelijkse leven almaar meer te beregelen. Eender waarover het gaat, ik vind altijd wel een collega die meer verboden en regeltjes wil. Volgens mij hebben we er nu nochtans echt wel genoeg. De bestaande regels efficiënt laten uitvoeren, daar ligt de grote uitdaging. De gevolgen van dit voorstel: alle fuifgangers gaan door tot zes uur, wat een mikpunt en een lokmiddel zal worden. En iedereen komt op hetzelfde moment op de weg. Niet veiliger, lijkt me. Het zet natuurlijk ook de deur open voor illegale feestjes of zware boemelpartijen thuis, ook niet veiliger. Het is zo gemakkelijk om de nieuwe generatie altijd met de vinger te wijzen. Maar uit cijfers blijkt dat vooral de middelbare leeftijd, tussen 35 en 50 jaar, nogal eens dronken achter het stuur zit. Dat los je niet op met een sluitingsuur voor dancings.'Opgetekend door Jef Van Baelen'Ofwel pakken we het aantal weekenddoden aan. Ofwel stoppen we met leuteren.''Je kunt om elf uur 's avonds ook te veel drinken en onverantwoord rijden.'