'Ons land kan, net zoals het dat voor het antilandmijnenverdrag heeft gedaan, aan de kar trekken om tot een internationale afspraak te komen', zegt Walter Zinzen, gewezen VRT-journalist en mede-initiatiefnemer van de benefiet Verscheur de stilte. 'Zeker nu België tijdelijk lid is van de VN-Veiligheidsraad kunnen we iets doen bewegen.'
...

'Ons land kan, net zoals het dat voor het antilandmijnenverdrag heeft gedaan, aan de kar trekken om tot een internationale afspraak te komen', zegt Walter Zinzen, gewezen VRT-journalist en mede-initiatiefnemer van de benefiet Verscheur de stilte. 'Zeker nu België tijdelijk lid is van de VN-Veiligheidsraad kunnen we iets doen bewegen.' Elk jaar worden naar schatting 60.000 vrouwen, kinderen en soms ook mannen in Oost-Congo het slachtoffer van seksuele foltering. Seksueel geweld heeft niet enkel fysieke en psychologische gevolgen voor de slachtoffers, het is ook een aanslag op de sociale en economische ontwikkeling van een gemeenschap. Het wordt als strategisch oorlogswapen gebruikt om controle te krijgen over de burgers en het territorium. De getuigenissen zijn schrijnend. Verkrachte vrouwen worden door hun omgeving verstoten omdat ze 'bezoedeld' zijn. Veel vrouwen raken besmet met hiv, worden tot abortus gedwongen, worden met stokken, machetes en sigaretten bewerkt, worden met een geweer in de vagina geschoten. Een ongekend aantal slachtoffers pleegde zelfmoord. Alle VN-verdragen, Conventies van Genève en resoluties van de VN-Veiligheidsraad ten spijt verandert er weinig op het terrein. De Congolese wet die verkrachting verbiedt, blijft dode letter. 'Het aantal veroordeelden is op één hand te tellen', zegt Zinzen. 'Om nog maar te zwijgen over het aantal effectief gestraften.' Volgens Zinzen moet het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen Rwandese en Congolese rebellengroepen, maar ook het Congolese regeringsleger maakt zich schuldig aan seksuele terreur. De VN-vredesmacht Monuc heeft de opdracht burgers te beschermen die bedreigd worden door fysiek geweld. 'Maar zelfs de Monuc-soldaten buiten vrouwen en meisjes seksueel uit', zegt Zinzen. Op het benefietconcert op 24 juni tekenen onder anderen Patrick Riguelle, Bart Peeters, Dieudonné Kabongo en An Nelissen present. De opbrengst van de avond gaat naar projecten in Zuid-Kivu die verkrachte vrouwen helpen om een nieuw leven op te bouwen. TICKETS KOSTEN 20 EURO EN ZIJN VERKRIJGBAAR VIA WWW.KVS.BE EN 02 210 11 12.Ann-Sofie Dekeyser