Zouden we Vrouwendag niet beter vervangen door de Dag van gelijke kansen voor het gezin? Het streefdoel kan zijn dat per koppel één persoon voltijds en één halftijds werkt.

Wim Goossens, Merelbeke
...

Wim Goossens, MerelbekeLiesbet Stevens: Mannen én vrouwen hebben recht op zelfontplooiing, in zowel de werk- als de privésfeer. Dat is het uitgangspunt. Als je kiest voor het traditionele kostwinnersmodel - waarbij één persoon voltijds werkt en de andere deeltijds of helemaal niet - dan is die laatste de dupe als de relatie foutloopt. En helaas is dat deeltijds werk, net als het gros van het huishouden en de kinderzorg, nog altijd een vrouwenzaak. De meeste vrouwen werken evenwel deeltijds niet omdat ze dat zo graag willen, maar omdat ze geen andere keus hebben. Lut Mertens, Oud-TurnhoutStevens: Een vrouwenstaking is in elk geval een eyeopener. Ze kan het werk dat vrouwen verrichten - en dat vaak veel minder zichtbaar is dan dat van mannen - onder de aandacht brengen. Nog steeds vinden heel wat mannen het normaal dat er elke dag gestreken hemden in de kast liggen. Pas wanneer dat niet zo is, beseffen ze dat iemand dat voor hen doet. Een vrouwenstaking zou ook nog eens duidelijk maken dat typische 'vrouwensectoren' zoals het onderwijs en de zorgsector vaak minder goed betaald zijn. Micheline Van Waeyenberge, PuursStevens: Quota zijn het enige middel dat op relatief korte termijn voor verandering kan zorgen. Als minderheidsgroep kun je pas een verschil maken als je voldoende vertegenwoordigd bent. Dat blijkt uit overvloedig wetenschappelijk onderzoek. Ik snap natuurlijk dat vrouwen in de politiek geen excuustruzen willen zijn die alleen geraadpleegd worden over zogenaamde vrouwenthema's. Maar dat is niet het probleem van die quota, wel van de mannelijke meerderheid. Michiel Pillards, HasseltStevens: De feministische strijd wordt vaak voorgesteld als een 'zero sum game': vrouwen winnen, mannen verliezen. Maar als mannen en vrouwen gelijk behandeld worden, creëren we een betere wereld voor iedereen. De emancipatiebeweging begint ook te veranderen: aanvankelijk focuste ze op vrouwenrechten, maar stilaan komt ze tot het inzicht dat ook mannen vaak in een hokje worden geduwd - de verantwoordelijke kostwinner bijvoorbeeld - waardoor zij zich niet helemaal vrij kunnen ontplooien. Stel uw vraag aan fertiliteitsexpert Petra De Sutter (UZ Gent). Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be en maak kans op een boekenbon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro. Door STEFANIE VAN DEN BROECK