In de jaren 1990 telde directeur Marc Herremans van de studiedienst van Natuurpunt roofvogels in Botswana. Andere wetenschappers h...

In de jaren 1990 telde directeur Marc Herremans van de studiedienst van Natuurpunt roofvogels in Botswana. Andere wetenschappers hebben die tellingen nu deels herhaald. De resultaten, die verschenen in Biological Conservation, zijn ontnuchterend - beangstigend zelfs, vooral omdat Botswana sterk inzet op natuurbehoud. Zelfs in beschermde gebieden is bijna de helft van de 29 waargenomen soorten sterk in aantal afgenomen. De slangenetende secretarisvogel, bijvoorbeeld, kreeg het hard te verduren. Niet meer dan drie soorten namen in aantal toe. De oorzaken voor de catastrofe zijn onduidelijk. Mogelijk hebben ze met de klimaatverandering te maken.