© Der Spiegel
...

© Der SpiegelDe 43-jarige Iraanse schrijver Amir Mohebian behoort tot de conservatieve pragmatici die voor Iran een soort Derde Weg propageren - een compromis tussen de hervormers en de religieuze extremisten. De conservatieve pragmatici leveren niet alleen talrijke vertegenwoordigers in het parlement, maar na de presidentsverkiezingen van 17 juni mogelijk ook het staatshoofd. AMIR MOHEBIAN: Dat maakt ons niet ongerust. We hadden krasse taal verwacht. Het is logisch dat Bush in zijn tweede ambtstermijn zijn extremistische politiek wil voortzetten. MOHEBIAN: Schieten is gemakkelijk, maar zo een ingreep zou de Verenigde Staten duur te staan kunnen komen. Want natuurlijk moeten wij voorbereid zijn op de uitvoering van dergelijke plannen. MOHEBIAN: We zullen ons militair potentieel niet vooraf bekendmaken. Net die onzekerheid over de gevolgen van een Amerikaans offensief is een van de factoren die Washington van een dergelijk initiatief kunnen afhouden. Vast staat dat de VS met een inval meer zullen verliezen dan winnen. MOHEBIAN: Onze leiders bezweren dat we niet over massavernietigingswapens beschikken en dat ook niet nastreven. Ons geloof verbiedt het bezit van zulke wapens. MOHEBIAN: Ons atoomprogramma is niet toegespitst op de productie van atoomwapens, maar wil ons toekomstperspectieven geven. We willen de mogelijkheden van kernenergie benutten ten dienste van de wetenschap, vooral de medische wetenschap. Kernenergie bezitten is een internationaal recht, en niemand kan ons dat afnemen. MOHEBIAN: U vergeet dat wij al lang onder Amerikaanse sancties lijden. Het Iraanse volk heeft al bewezen dat het in slechtere omstandigheden kan overleven. MOHEBIAN: Er heerst ontevredenheid bij het volk, dat lijdt geen twijfel. Al wordt dat vaak overdreven. Maar elke agressie tegen Iran zal de huidige regering versterken. Het Iraanse volk zal dan, tegen alle buitenlandse propaganda in, de regering als één blok steunen. Copyright Der Spiegel