Het ledenreferendum waarmee de VU midden september zichzelf ophief, blijft niet zonder naweeën. Op arrondissementsraden worden de tegenstellingen tussen de drie groepen _ de groep Vlaams-Nationaal van Geert Bourgeois, de Toekomstgroep van Bert Anciaux en de groep Niet-Splitsen van Johan Sauwens _ uitgezweet. Binnen de vzw Volksunie is een pijnlijke boedelscheiding aan de gang. Die vzw wordt beheerd door het oude partijbestuur en daarin deelt de groep-Anciaux de lakens uit. Fons Borginon die de r...

Het ledenreferendum waarmee de VU midden september zichzelf ophief, blijft niet zonder naweeën. Op arrondissementsraden worden de tegenstellingen tussen de drie groepen _ de groep Vlaams-Nationaal van Geert Bourgeois, de Toekomstgroep van Bert Anciaux en de groep Niet-Splitsen van Johan Sauwens _ uitgezweet. Binnen de vzw Volksunie is een pijnlijke boedelscheiding aan de gang. Die vzw wordt beheerd door het oude partijbestuur en daarin deelt de groep-Anciaux de lakens uit. Fons Borginon die de raad van beheer voorzit, kan het kluwen niet snel ontwarren.De afspraken die vooraf waren gemaakt over een verdeling van het geld (overheidsdotaties, fractiemiddelen en een reserve voor verkiezingen) blijken vooral gunstig te zijn voor de Toekomstgroep. Hoewel die maar eenvijfde van de leden overtuigde, kan hij volgend jaar rekenen op bijna 45 miljoen frank (1,1 miljoen euro). De groep van Bourgeois die het partijapparaat heeft geërfd, moet het stellen met 55 miljoen (1,3 miljoen euro). Maar die som moet ook dienen voor een sociaal passief en voor het beheer van het partijgebouw aan het Brusselse Barricadenplein. De groep Niet-Splitsen krijgt ongeveer 20 miljoen (een half miljoen euro) en neemt in principe vanaf juli 2002 zijn intrek in het andere partijgebouw aan de Noordstraat.Die laatste groep rond Sauwens, Etienne Van Vaerenbergh, Kris Van Dijck en Nelly Maes vond geen aansluiting bij een van de twee andere groepen en besliste eind vorige week dat iedereen zijn gang mag gaan. Vanuit een aparte vzw willen ze wel de VU-ID fracties in gemeente- en provincieraden blijven ondersteunen.Voorts kijken sommige tenoren, onder wie Sauwens, de kat uit de boom. Hij schreef onlangs een opmerkelijk boek, waarin hij de thesis verdedigt dat Vlaanderen én Wallonië het best gediend zijn met een eigen loon- en sociale-uitkeringenbeleid. Hoewel hij daarmee naadloos aansluit bij de Vlaamse stellingen van Geert Bourgeois, maakt Sauwens voorlopig geen keuze. 'Ik wil de verborgen agenda's van de andere groepen kennen.' Ook nieuwe geruchten over contacten met de CD&V spreekt Sauwens formeel tegen. Na alle heisa rond zijn ontslag als minister en het einde van de VU, begint hij liever aan een sabbat. 'Mijn leven hangt er niet van af. Ik ben trouwens nog burgemeester van Bilzen tot 2006 en zit in het Vlaams parlement tot 2004. Ik zal bewijzen dat ik beide mandaten waard ben.'Johan Sauwens, 'Een stap verder - De onvermijdelijke splitsing van de sociale zekerheid', uitgeverij Lannoo, 120 blz.