De CD&V organiseert dit weekend in Lommel haar Innesto-congres - de laatste fase van de inhoudelijke vernieuwings-operatie. De ontwerp-teksten werden vóór de zomer al bekendgemaakt, de leden krijgen nu de kans om ze goed te keuren of af te wijzen. Tom Vandenkendelaere (29), sinds december 2012 voorzitter van Jong CD&V, hoopt dat de partij een einde maakt aan haar grijze imago. 'Er is aangekondigd dat de partij zich een nieuw gezicht zal aan-meten, een gezicht dat staat voor vernieuwing en duidelijke keuzes. Het congres moet die ambities nu ook inlossen. In het verleden was CD&V te vaak mossel noch vis. Dat moet veranderen. De partij mag weliswaar in het midden van het veld staan, maar ze moet wél duidelijke keuzes durven te maken.'
...

De CD&V organiseert dit weekend in Lommel haar Innesto-congres - de laatste fase van de inhoudelijke vernieuwings-operatie. De ontwerp-teksten werden vóór de zomer al bekendgemaakt, de leden krijgen nu de kans om ze goed te keuren of af te wijzen. Tom Vandenkendelaere (29), sinds december 2012 voorzitter van Jong CD&V, hoopt dat de partij een einde maakt aan haar grijze imago. 'Er is aangekondigd dat de partij zich een nieuw gezicht zal aan-meten, een gezicht dat staat voor vernieuwing en duidelijke keuzes. Het congres moet die ambities nu ook inlossen. In het verleden was CD&V te vaak mossel noch vis. Dat moet veranderen. De partij mag weliswaar in het midden van het veld staan, maar ze moet wél duidelijke keuzes durven te maken.' Tom Vandenkendelaere: De operatie-Innesto is vorig jaar in december gestart met dertig zorgvuldig geselecteerde golden boys and girls. Ik vond dat die denkoefening beter bottom-up was gestart, met een brede enquête onder de leden. Ik heb dat onze voorzitter ook duidelijk gemaakt. Nadien is het proces wel open-getrokken, mede door onze kritiek. Ik zie in de uiteindelijke ontwerpteksten wel goede aanzetten, maar ik ben bang dat enkele thema's weer overschaduwd zullen worden door de vrees voor negatieve reacties van het brede publiek. Neem nu de afschaffing van de vaste benoeming of de inkorting van de zomervakantie. Ik vind niet dat een schoolvakantie van twee maanden behouden moet worden enkel en alleen omdat een grote groep leerkrachten daar gelukkig mee is. De noden van het kind, die moeten we vooropstellen. Kinderen lopen tijdens die twee maanden leerachterstand op. Wij willen niet schrappen in het aantal vakantiedagen, maar we willen ze beter spreiden. Vandenkendelaere: De uitdoving van de vaste benoeming is een eerste prioriteit. Een tweede zaak: de bedrijfswagens. De overheid stimuleert het gebruik daarvan, maar ze zijn een aanslag op onze gezondheid en het milieu. Het mobiliteitsbudget (CD&V-voorstel waarbij een werknemer een budget vrij kan besteden aan diverse vervoersmiddelen, nvdr.) is een stap in de goede richting, maar het is onvoldoende. Ten derde kijken we uit naar de woonbonus (het fiscale voordeel voor wie een hypothecaire lening afbetaalt, nvdr.). De ontwerp-teksten blijven op dat domein onduidelijk. Vandenkendelaere: De tekst moet op twee punten behouden blijven: de woonbonus moet gekoppeld worden aan energiezuinige maatregelen, én hij moet beperkt worden tot de enige en eigen woning. Daarnaast willen wij de woonbonus degressief maken, en dát staat niet in die teksten. Jongeren hebben vooral in de eerste jaren na de aankoop nood aan die bonus. Wat moet er voor jullie uit de teksten verdwijnen? Vandenkendelaere: Het voorstel voor drie maanden huurwaarborg. Dat lijkt misschien een fait divers, maar is het zeker niet. Drie maanden is onbetaalbaar voor jongeren. Wij pleiten voor twee maanden. CD&V houdt vast aan een 'doordacht GAS-systeem'. Dat moet u niet plezieren. Vandenkendelaere: Nee, inderdaad. GAS-boetes staan symbool voor de verzuurde samenleving. Ik ben niet tegen het systeem op zich, wel tegen de leeftijdsverlaging naar 14 jaar. En laten we alstublieft kiezen voor bemiddeling in plaats van voor dwaze geldboetes. Het zou ook goed zijn dat steden en gemeenten samen een kaderlijst opstellen van feiten die in aanmerking komen voor GAS-boetes. Nu is het allemaal zo lukraak. Vandenkendelaere: Ik heb begrepen dat de partij zich nu louter op het sociaaleconomische wil toespitsen, en die belofte moet ingelost worden. Punt. Het moet niet opnieuw over het communautaire gaan - ik lig daar trouwens niet wakker van. Vandenkendelaere: Dat klopt, en dat viel niet in goede aarde bij de partijtop. Die ziet een federale kieskring helemaal niet zitten, en heeft mij dat ook met zoveel woorden duidelijk gemaakt. Maar ik vind het noodzakelijk in de huidige samen-leving. Politici zouden aan beide kanten van de taalgrens verantwoording moeten afleggen aan de kiezer. Vandenkendelaere: Wij schoppen ook tegen de schenen: zie het debat over de GAS-boetes of de federale kieskring. Maar we schoppen niet om te schoppen. Het moet ergens over gaan. Als CD&V op het congres weer geen duidelijke keuzes maakt, dan zult u zeker van ons horen. We hebben twaalf jaar moeten wachten op een nieuw ideologisch congres, we zijn dan ook van plan om alles op alles te zetten voor onze standpunten. DOOR PAUL COBBAERT'Steden en gemeenten moeten een lijst opstellen van feiten die in aanmerking komen voor GAS-boetes.'