'Eigenlijk twijfel ik altijd om in te gaan op dit soort interviews', zucht Maxim Februari op het einde van het gesprek. 'Het is voor iemand in mijn positie natuurlijk ontzettend gemakkelijk om eindeloos verhalen op te hangen. Ik ben zelf maar een sloeberende zzp'er (zelfstandige zonder personeel, nvdr), maar als je het goed voor elkaar hebt, is het gemakkelijk praten. Het is allemaal mooi om mijn medeburgers opinies voor te houden, maar van opinies kun je nu eenmaal niet eten.'
...