Deze wantoestanden zijn al decennia aan de gang. Door al die flexi-jobs en uitzendjobs lopen ...