Deze wantoestanden zijn al decennia aan de gang. Door al die flexi-jobs en uitzendjobs lopen ...

Deze wantoestanden zijn al decennia aan de gang. Door al die flexi-jobs en uitzendjobs lopen de verplegers op de tippen van hun tenen. Ze zijn overwerkt en overbevraagd en werken voor een belachelijk laag loon. Dan is de regering verbaasd dat niemand nog in de verpleging of in bejaardentehuizen wil werken. Mensen die hun hele leven belastingen hebben betaald en hard hebben gewerkt, verdienen het niet om weg te kwijnen in bejaardenhuizen. Ze verdienen respect.