Ruimtevaart (1)
...

Ruimtevaart (1)"De Geschiedenis van de Ruimtevaart" (Bijlage bij Knack nr. 41) vergeet bij de V2 te vermelden dat al in Peenemunde politieke gevangenen van de nazi's in het productieproces waren ingeschakeld. Na het bombardement van Peenemunde werd de productie overgebracht naar Nordhausen waar politieke gevangenen van het kamp Dora werden ingezet om de V1 en V2 te vervaardigen. Ze werkten daar in onmenselijke omstandigheden. Duizenden zijn omgekomen. Von Braun heeft zich bij de Gestapo nooit moeten verantwoorden. Hij wist van de beestigheden in het kamp, maar trad nooit op. Von Braun en zijn medewerkers zijn langs de Amerikaanse geheime dienst in de Verenigde Staten binnengeraakt. Die dienst misleidde de Amerikaanse burgers, hoewel president Truman de oorlogsmisdadigers de Amerikaanse bodem ontzegd had. Het Amerikaanse leger aanzag Von Braun en zijn medewerkers als oorlogsmisdadigers. U schildert Von Braun af als een held, maar legt niet het verband met het concentratiekamp Dora. Ook Dirk Frimout wil de naam van het kamp niet vermelden in het Belgische Spacecenter. De maanlanding werd mogelijk gemaakt door de dood van onze kameraden.Ruimtevaart (2)Interessant, maar geen woord over Ariane IV, Kourou, Ariane V of het Hermesvliegtuig van Europa.Ruimtevaart (3)De bijlage spitst zich toe op Amerika en Rusland. Maar levert Europa ook geen belangrijke bijdrage? De ESA, Europese tegenhanger van de NASA, heeft met groot succes al 110 Ariane-raketten gelanceerd. Zonder deze lanceringen zouden er veel minder communicatiesatellieten in het heelal zweven. Die spelen een grote rol, zowel in de weervoorspellingen als in de telefoonverbindingen tussen continenten.FoutIn "Knack auf Deutsch" (Knack nr. 41) staat onder de foto: "Große Verdienstkreuz". Dat moet ofwel "das Große Verdienstkreuz" of "Großes Verdienstkreuz" zijn. In "Knack en français" zet u het accent op où verkeerd. Overigens is het woord académie afgeleid van de Griekse naam Akademos, de eigenaar van de olijfboomgaard waar Plato zijn lessen gaf.Grouwels (1)"Franstalige Brusselaars zijn het prototype van een krokodil: dikke nek, grote mond en poten averechts" meldt Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden Brigitte Grouwels ("Dixit", Knack nr. 41). Hoeveel miljoenen wil de Vlaamse overheid ook alweer uitgeven voor de promotie van Vlaanderen in Brussel en de rand? Misschien kan ze dit geld beter besteden aan een snelcursus diplomatie voor sommige Vlaamse ministers. Het imago van Vlaanderen bij Brusselaars - Belgen en allochtonen - zou er wel bij varen.Grouwels (2)De uitspraak kwam uit een gezamenlijk interview dat Gazet van Antwerpen had met burgemeester Leona Detiège en mezelf. Op de vraag wie de dikste nek had - de Antwerpenaren of de Brusselaars - antwoordde ik met een boutade die overigens genuanceerder was dan het stukje dat u citeerde. Het vergt weinig journalistiek duidingsvermogen om te begrijpen dat het ging om een kwinkslag, in antwoord op een niet al te ernstige vraag, waarmee ik geenszins alle Franstalige Brusselaars viseerde. Grove veralgemeningen vormen immers geen goede basis voor een constructieve dialoog.DemocratieIn "Orde in de poppenkast" (Knack nr. 42) lees ik voor de zoveelste keer dat de democratie in gevaar is en dat ze moet worden beschermd tegen een gevaarlijk, klein groepje extremisten. Dan valt steevast de naam Hitler. Ik weet dat de democratie in Duitsland niet "afgestorven" was in de jaren twintig en dertig. Ze was nog niet eens begonnen na duizend jaar keizerrijk. In België en andere VS-satellieten is de democratie na een eeuw oppermachtig en geconsolideerd in alle instituten. Democratie kan alleen ontstaan te midden van overvloed en door uitbuiting van de derde wereld. Het gevaar komt alleen van buiten. De diepste wens van de Russen is het Westen met de meest ondemocratische en barbaarse middelen te overrompelen, alleen al uit afgunst. Zij zijn te vergelijken met de Duitsers. Zij hebben nog nooit een democratie gekend en willen in volle armoede ook niet de moeite ervoor opbrengen. Extreem-links is terug in Rusland, dus ook in België.Primo LeviPaul Goossens vervlakt en vertekent het beeld van de gevangenen zoals Primo Levi dat schetst ("Hier is geen waarom", Knack nr. 41). Levi oordeelt - zo hij dat al doet - heel wat milder en vooral genuanceerder. Hij beschrijft niet alleen de ontmenselijking, maar heeft het ook telkens weer over de uitzonderingen. Maar Levi's woorden "afgezien van bijzondere gevallen waren er geen vrienden", worden kortweg: "er wàren geen vrienden". Wat toch iets anders is. Wat wil Goossens insinueren met zijn stellige bewering "Levi voelde zich schuldig", onmiddellijk gevolgd door twee uitspraken van Levi over het overleven van de slechtsten. Bedenkelijk is dat uit de geciteerde passage het volgende wordt weggelaten: "Dat was geen vaste regel, maar toch een regel. Ik voelde me onschuldig, dat wel, maar mijn plaats was onder de geredden en daarom was ik eeuwig op zoek naar een rechtvaardiging in mijn ogen en die van anderen". Is dat gebrekkig lezen (Jean Améry, niet Louis), kwalijk simplisme of doet Goossens hier waartegen Primo Levi altijd streed: de last van de schuld gedeeltelijk bij de slachtoffers leggen?Sémira AdamuWe zijn een klein land en volstrekt open grenzen kunnen we ons niet veroorloven. Tot op de dag van vandaag komen alleen asielzoekers in aanmerking als ze politieke redenen kunnen inroepen. Vrouwenrechten zijn volgens de Conventie van Genève kennelijk geen mensenrechten. Schort er dan iets aan die internationale regels? Volgens mij en vele weldenkende mensen zeker. Met de uitspraken over Sémira heeft het Vlaams Blok zijn ware gelaat laten zien: het pleit voor gezamenlijke uitwijzing, wat sterk lijkt op de door de SS georganiseerde gezamenlijke uitwijzing van joden in de laatste wereldoorlog. Ik hoop dat de artikels in Knack de kiezers die zinnens waren voor het Vlaams Blok te stemmen, van mening doen veranderen.Herman De CrooAls Louis Michel poneert dat De Croo als voorzitter spectaculair en mediatiek uit de hoek kwam om dan weer in te binden ("De truc met de borden", Knack nr. 41), vergeet hij wel dat De Croo zijn optreden als voorzitter diende te staken om nog maar eens deel te nemen aan de VLD-voorzitterverkiezing. De dérde in vier jaar. Dat kon zelfs Kafka niet bedenken. Maar in die omstandigheden minister van Staat De Croo beschuldigen van improvisatie is oneerlijk. Wellicht blijkt ooit dat De Croo op het punt stond in te breken in de regering. Intussen is de volgende coalitie al bepaald: rooms-rood-groen. De blauwen zullen het geweten hebben.P. Baeten, overlevende van Dora, Zonhoven.,T. Neyrinck, Antwerpen.,A. Vanden Bavière, Brussel.,K. Langenaken, Borgerhout.,L. Verhoeven, Mol.,B. Grouwels, Vlaams minister van Brusselse aangelegenheden.,J. Lacquet,G. Le Compte, Aalst.,J. Daels, Ieper