De voorbije jaren patrouilleer- den Amerikaanse en Turkse troepen gezamenlijk langsheen de Turks-Syrische grens. Aan die samenwerking komt weldra een einde. Afgelopen weekend kondigde het Witte Huis aan dat de Amerikaanse troepen zich zullen ver...