Telkens weer wordt erop gewezen dat gedetineerden onvoldoende vormingskansen krijgen. Wie doet iets ?
...

Telkens weer wordt erop gewezen dat gedetineerden onvoldoende vormingskansen krijgen. Wie doet iets ? Gevangenisstraffen zijn doorgaans nutteloos en vaak maatschappelijk contraproductief. Tenzij de gevangenisdirecteur het verouderde Algemeen Reglement van de Strafinrichtingen ter harte neemt. Daarin staat dat hij of zij de algemene ontwikkeling en beroepsopleiding van de gedetineerden moet bevorderen. Zo heeft Lieve Van de Velde, die sinds september 1992 de strafinrichting in Oudenaarde leidt, nog geen twee jaar na haar aantreden de gedetineerden de kans geboden om het diploma van het Hoger Beroeps Secundair Onderwijs (HBSO) te behalen voor de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het Secundair Onderwijs (3de afdeling). De inzet van een paar verantwoordelijken aan de top van deze afdeling en niet het minst van zijn secretaris Jozef Rossel is daar niet vreemd aan. ?Leren studeren en daarover praten, is vaak onze eerste opdracht. Temeer omdat de examens grotendeels mondeling verlopen en de leerlingen in Oudenaarde zeer leergierig zijn.? Marc Suply is hier leraar aardrijkskunde en geeft ook les in drie scholen in Roeselare en Tielt. Glen Casteleyn is jonger, maar even gemotiveerd. Wiskunde is voor de leerlingen in de gevangenis in Oudenaarde bovendien hét vak waarvoor zij, met het oog op een HBSO-diploma, een eerste deelattest kunnen bekomen. ?Dit is bewust zo gekozen. Wiskunde heeft het voordeel van de duidelijkheid voor iemand die lang niet gestudeerd heeft. Dat kan stimulerend werken.? Glen Casteleyn, die ook in Kortrijk en Gent (Evergem) les geeft, wordt door vele gedetineerden geapprecieerd omdat hij voor hen tijd maakt. Gevangenisdirectrice Lieve Van de Velde : ?Reïntegratie blijft het doel. Zodra een gedetineerde zich, na het arrest en de mogelijke publieke belangstelling daarrond, verzoend heeft met de eenzaamheid die hem overvalt, willen wij zijn verblijf in de gevangenis zo zinvol mogelijk maken. Zeker, het atelierwerk, de sportbeoefening, de vrijetijdsbesteding in het algemeen en de initiatieven om het contact met de vrouw, de kinderen of de familie te onderhouden, zijn beperkt. Beetje bij beetje worden zij echter verruimd. En aangezien de meeste leerlingen in Oudenaarde meteen in hun examens slagen, leveren zij zelf het bewijs dat ze die inspanningen waard zijn.? De directrice hoopt dat ook de Vlaamse Gemeenschap dit project financiëel wil steunen.