Ann Peuteman Han Renard
...

Ann Peuteman Han Renard'Wie mee aan tafel wil zitten, moet consequent zijn. Johan Van Hecke moet zich integreren in de VLD', zei Karel Pinxten eind augustus in Knack. Toen Pinxten zijn uitspraak deed, was Van Hecke nog lid van de christen-democratische EVP-fractie in het Europees parlement. Aan die dubbelzinnigheid maakte Van Hecke twee weken geleden zelf een eind door zich bij de liberale fractie aan te sluiten. Alleen legde Van Hecke die overstap niet uit als het resultaat van een consequente opstelling, maar verklaarde hij dat hij was weggepest door de andere Belgische leden van de EVP-fractie. Wat Johan Van Hecke vertelt klopt niet, zegt een insider in het Europees parlement. Op zijn minst is er sprake van 'gedeelde schuld'. Anders gezegd, een tekort aan nestwarmte is maar een stuk van de verklaring. Het andere stuk moet gezocht worden bij VLD-voorzitter Karel De Gucht, wiens geduld was opgeraakt. De onsamenhangende opstelling van Johan Van Hecke - met het ene been in de liberale partij, met het andere erbuiten - had lang genoeg geduurd. Aangezien ook in het EP radio trottoir op volle toeren draait, lekte het nieuws van Van Heckes overstap vroeger uit dan hij zelf gepland had. Degenen die vreesden dat Van Hecke zijn overstap gelijktijdig met het CD&V-congres van afgelopen weekend wilde bekendmaken, hadden daar ook alle belang bij. Werd Van Hecke weggepest, zoals hij zelf beweert? De samenwerking tussen de andere Belgische leden in de fractie en Johan Van Hecke stond sinds een aantal maanden inderdaad op een laag pitje. Het wederzijdse wantrouwen en de onwil van Van Hecke om een duidelijke keuze te maken, stonden een normale samenwerking in de weg. Het contact tussen Van Hecke en de andere Belgische EVP-leden verliep grotendeels per briefwisseling. Van Hecke kreeg te horen dat hij niet meer welkom was op gezamenlijke vergaderingen, zolang hij niet expliciet vóór de EVP wilde kiezen. Er werd verwezen naar Gérard Deprez (MR) die, toen hij zich destijds in een vergelijkbare situatie bevond, het behoud van zijn EVP-lidmaatschap ter stemming had voorgelegd aan de hele fractie. Van Hecke heeft op een andere manier de twijfel weggenomen. Op één punt bestaat er echter nog geen duidelijkheid. De afgelopen jaren bouwde Van Hecke voor de EVP, met geld van de fractie, een databank op met contactpersonen in Afrika. Het heeft er nu alle schijn van dat Van Hecke dat Afrikaanse EVP-netwerk heeft meegenomen naar de liberalen. Een Britse conservatief vond de toestand in ieder geval zorgwekkend genoeg om daar in de fractie een vraag over te stellen. Misschien wilde Van Hecke gewoon voorkomen dat Herman De Croo hem ook als een reiziger zonder bagage zou betitelen.