PAUL VAN DE SANDE
...

PAUL VAN DE SANDE Landbouwminister Karel Pinxten (CVP) werkt aan strikte erkenningsvoorwaarden voor dierentuinen. Paul Van de Sande, bioloog en operations manager van de Antwerpse Zoo pleit voor zo'n nieuwe regelgeving.?De Europese organisatie van dierentuinen en aquariums ijvert al jaren voor normen in dit verband. Die moeten zowel slaan op de veiligheid van de bezoekers, de hygiëne, het dierenwelzijn, de wetenschappelijke begeleiding als het verplicht deelnemen aan kweekprogramma's. Ik vermoed dat alle grotere dierentuinen daar voorstander van zijn omdat een strikte regelgeving zowel in het voordeel van de dieren als van de bezoekers werkt. Eén van de problemen nu is, dat er geen normen zijn. Op die manier kan iedereen zomaar iets beginnen of doen wat hem belieft. Ik wil wel geloven dat alle mensen die met dierenparken bezig zijn, hun best doen. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat ze juist datgene doen wat wenselijk is op de verschillende domeinen als begeleiding, veiligheid of hygiëne. Wanneer er nu iets fout gaat, dan zit je in een vacuüm. Zolang er geen sluitende normen of wetgeving bestaan, kan je ook niet preventief ingrijpen. Bij de concrete invulling van het koninklijk besluit zullen misschien nog problemen rijzen. Hoe groot moeten, bijvoorbeeld, de dierenblijven worden ? Aan welke kweekprogramma's dient een dierentuin mee te werken ? Ik denk echter dat die problemen overwonnen zullen worden, zodat er finaal één lijn getrokken wordt voor alle dierentuinen en -parken. Dat kan sanerend werken voor de ganse sector en de kwaliteit een stuk optrekken. De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, de VZW die de Antwerpse Zoo in feite uitbaat, zal net als andere dierentuinen onder de nieuwe regelgeving vallen. Om ons daar naar te schikken ik denk onder meer aan aanpassingswerken zullen we wellicht middelen moeten gaan zoeken. Of dienen we onze prioriteiten, die voor de komende twintig jaar zijn vastgelegd in een masterplan, te herzien. Maar dat is de prijs waard.? MARCEL WAUTERS Als directeur en eigenaar van de Limburgse Zoo in Zwartberg-Genk, verwacht Marcel Wauters weinig heil van de komende maatregelen. Volgens hem draait alles rond een bescherming van de Zoo van Antwerpen en het filiaal ervan in Mechelen.?Ik ben een voorstander van dieren die in de vrije natuur leven, maar waar vind je die nog in ons land ? Dus moeten we het stellen met dierentuinen en -parken. Dat er normen voor komen, prima, maar helaas zullen die die bestaande situatie niet verbeteren. Ach, een dierenarts, die hebben wij al lang. Wat mij mateloos stoort, is dat de overheid opnieuw de privé-bedrijven wil belasten. De Zoo van Antwerpen kreeg in de jaren zeventig enkele miljoenen subsidie van de provincie, dat is inmiddels uitgegroeid tot 350 miljoen frank per jaar. Met zoveel geld van de belastingbetaler kan je dus gemakkelijk aan alle mogelijke normen voldoen en dat is de schandalige kant aan deze zaak : wij worden beconcurreerd met overheidsgeld. Een overheid hoort geen dierentuin te onderhouden, een krant of een schoenwinkel uit te baten. Als de normen er komen, zullen slechts twee dierentuinen kunnen overleven : Antwerpen en Planckendael. Dit is ongelooflijk. Dierentuinen vormen volgens de regels van Vlarem een klasse 1-bedrijf dat op een industrieterrein moet liggen, zoals wij. De Antwerpse Zoo ligt in een zogenaamd maatschappelijk waardevol gebied, midden in een woonzone. Wij voelen ons met de Limburgse Zoo extra ?gepakt?. In de jaren tachtig zijn hier tijgers en leeuwen opgevangen, die anders afgemaakt zouden worden. Beesten die zogezegd waardeloos waren. Dierenverenigingen wisten niet waar er mee naartoe. Het ministerie van Landbouw heeft hier twee tijgers gedropt nadat veertig andere dierentuinen en -parken waaronder Antwerpen ze geweigerd hadden. Voor die opvang en voor dat soort onoplosbare problemen, zijn wij dus goed genoeg... Tenslotte dit : in mei 1970 kregen wij via een KB een uitbatingsvergunning voor dertig jaar. Die loopt dus tot het jaar 2000. De normen die er nu komen dus ook via een KB zijn wellicht volkomen tegenstrijdig met dat bestaande KB. Hoe moet dat dan ?? Opgetekend door Jos Grobben