De socialisten willen nu ook het referendum. Nadat ze eerst heel het economische programma van de VLD hebben overgenomen, nu dus ook het instrument van de volksraadpleging, parel aan de kroon der burgerdemocratie. Goed, ze krijgen het, hun referendum. En het eerste zal gaan over het plan-Lippens.
...

De socialisten willen nu ook het referendum. Nadat ze eerst heel het economische programma van de VLD hebben overgenomen, nu dus ook het instrument van de volksraadpleging, parel aan de kroon der burgerdemocratie. Goed, ze krijgen het, hun referendum. En het eerste zal gaan over het plan-Lippens.Het is niet omdat het van de burgemeester van Knokke komt, dat het weer belachelijk moet worden gemaakt. Wijzelf profiteren van het feit dat onze chef-justitie, tevens hoofdredacteur, Frank De Moor in Afrika op leeuwen is gaan jagen, om hier onze steun uit te spreken voor de graaf. Die in dit blad niet altijd wordt behandeld zoals het een graaf toekomt. En zijn zwembad nog minder. Wat is er gebeurd ? Graaf Leopold wandelde op een stralende dag door Brussel, toen hij plots door twee bandieten werd vastgegrepen. De graaf, die als gedreven golfspeler over een vervaarlijke swing beschikt, mepte één overvaller tot in de rough (hij gebruikte hiertoe een ijzeren vijf, die een echte golfer steeds op zak heeft), maar de andere dief ging er intussen met zijn gsm vandoor. Nu was dat op zich geen ramp, want wij zullen u een geheim verklappen : de graaf heeft nog een gsm ! Maar het is het feit zelf, dat een graaf überhaupt overvallen wordt, dat niet alleen Leopold Lippens maar met hem ontelbare landgenoten de strot uitkomt. Om die ontelbare landgenoten te tellen, is er een geschikt middel voorhanden : de volksraadpleging.Daarom deze oproep aan de eerste minister van dit land, de heer Verhofstadt. Gooi die onnozele enquête over de hervorming van de ambtenarij alsnog in de vuilnisbak. Zorg ervoor dat uw ambtenarij goed werkt en daarmee uit. Vraag liever aan de bevolking, dus niet aan -logen en -gogen maar gewoon aan de mensen die uw salaris betalen, hoe zij willen dat er wordt opgetreden tegen dat onuitstaanbare gajes van homejackers, carjackers, inbrekers en winkelplunderaars. Het gaat niet enkel om graven. Ook in de bescheiden buurt waar men uw dienaar gedoogt, wordt zowat elke dag in een huis of drie ingebroken. Onze naaste buren hoorden om drie uur 's nachts hun deur inbeuken, en toen ze in zeven haasten naar beneden snelden, waren de dieven al met de sleutels en de bijbehorende auto aan de haal. Geen Mercedes of BMW, een eenvoudige Passat. Datzelfde moment dankten de overburen het verlengde bezit van hun wagen, aan een iets steviger deur en tijdnood bij de gangsters. Sommige winkeliers in onze gemeente zijn in één jaar tijd tien keer beroofd. Niet alleen juweliers, ook kledingzaken en zelfs een lingerieboetiek. Elke dag staan er in de krant berichten over mensen die uit hun bed zijn gehaald, en vervolgens een uurtje of twee zijn gegijzeld tot ze al hun bankcodes hebben verklapt, en naast hun autosleutels ook alle kostbare voorwerpen die ze bezitten aan de heren overvallers hebben afgegeven. Dit is nog drie regeltjes waard op de regionale bladzijden, zozeer is het een fait divers geworden. Eén rode draad : rijkswacht of politie komen, onvermijdelijk, telkens te laat, en daders en buit zijn spoorloos.Welnu, graaf Lippens is dat beu en eist zeer terecht dat de regering van het uitroeien van deze kwaal een prioriteit maakt. Het veiligheidsplan van die Dendermondse advocaat mag in het beste geval goed bedoeld zijn, het lost op zich niets op. En dus dagen wij bij deze de premier publiekelijk uit om het alternatief van de graaf aan de bevolking voor te leggen. En het in praktijk om te zetten indien een significante meerderheid, laten we zeggen zestig procent, het ermee eens is. Het plan-Lippens is het volgende. Voor homejackers, carjackers, overvallers en inbrekers, geldt automatisch een minimumstraf van vijftien jaar opsluiting, zonder kans op vervroegde vrijlating. Ziedaar, zo simpel is het. Een eenvoudige wetswijziging, die hooguit een paar maanden in beslag kan nemen. Hoe dat in de juiste juridisch-technische vorm moet worden gegoten, is een kolfje naar de hand van minister van Justitie Brice De Ruyver. En nu kan u, mijnheer Verhofstadt, in al uw wijsheid wel vinden dat dit voorstel overdreven streng of onrealistisch is. Dan maakt u het bolletje achter 'nee' zwart. Indien eenenveertig procent van de mensen hetzelfde doet, dan is het nee en spreken we er niet meer over. Maar als zestig procent vóór het plan-Lippens stemt, dan heeft u als zelfverklaard burgerdemocraat de plicht het uit te voeren. En laat het dan aan de hele wereld weten : in modelstaat België wordt geen enkele overval of inbraak geduld. Geen enkele. Iedereen is gewaarschuwd. Kom niet aandragen met het Vlaams Blok, want van die gratuite associatie hebben wij ook genoeg. En kom niet met de uitvlucht dat zestig procent van de bevolking ook de migranten weg wil. Of voor de doodstraf is. Ten eerste geloven wij dat niet, en ten tweede zou dat een inbreuk op de rechten van de minderheden en de rechten van de mens zijn. En dus een ondemocratische maatregel, die u niet moet en niet mag uitvoeren. Oh ja, er is onvoldoende gevangeniscapaciteit en -personeel. Dat komt omdat de overheid ook voor de klachten over de dramatische overbevolking van de cellen, potdoof blijft. Hier alweer een suggestie, die u in dezelfde volksraadpleging kunt voorleggen : hou de belastingverlaging een jaar of twee drie in de koelkast, we zijn nu toch gewoon zoveel te betalen. En het geld dat zodoende beschikbaar blijft, gebruikt u exclusief om eindelijk voldoende en menswaardige gevangenissen te bouwen. Zal daarmee het aantal overvallen drastisch teruglopen ? Eerlijk gezegd denken wij van wel. Het staat in elk geval vast dat de maatregelen die u en uw voorgangers tot nu toe hebben genomen, niet het minste soelaas hebben gebracht. Vraag dus aan uw burgers of ze willen dat het experiment-Lippens een kans krijgt.In afwachting dagen wij de premier ook uit om in een debat op televisie de confrontatie eens aan te gaan met slachtoffers van overvallen en inbraken. Phara modereert. Je durft niet, Verhofstadt. Koen Meulenaere