In Knack nr. 3 van 20 tot 28 januari 2021 staat op de bladzijden 28 en 29 een artikel een aantal 'feiten' die volstrekt onwaar zijn.
...

In Knack nr. 3 van 20 tot 28 januari 2021 staat op de bladzijden 28 en 29 een artikel een aantal 'feiten' die volstrekt onwaar zijn. Zo staat er vermeld dat de ondergetekende, die advocaat is en woordvoerder van de V.Z.W. Viruswaanzin, op 2 januari op Twitter zou hebben opgeroepen tot de doodstraf voor viroloog Marc Van Ranst. Deze bewering is volstrekt onwaar. De ondergetekende heeft nooit opgeroepen tot de doodstraf voor viroloog Marc Van Ranst. Wat wel is gezegd is dat als zou blijken (voorwaardelijke wijs) dat er tientallen miljoenen doden zullen vallen DOOR de maatregelen (collaterale schade) er een debat moet zijn (moet worden overwogen) om de doodstraf te voorzien in het strafarsenaal waarover een internationale rechtbank beschikt. Immers ging het bericht over het debat met betrekking tot de wereldwijde collaterale schade, en niet eens over de Belgische situatie. Marc Van Ranst heeft dit in een tweet volstrekt ten onrechte op zichzelf betrokken. En Knack heeft er dan nog een schep bovenop gedaan. De ondergetekende is de advocaat van intussen meer dan 500 burgers die procederen tegen de maatregelen voor zover zij de fundamentele rechten en vrijheden van de mensen beperken. Onjuist vermeldt Knack dat de V.Z.W. Viruswaanzin een rechtszaak heeft ingespannen. Het zijn toen 200 en intussen 500 burgers die deze procedure hebben ingesteld. Viruswaanzin is geen partij in deze zaak. Al even onjuist wordt vermeld dat de procedure wordt gevoerd tegen Marc Van Ranst. De procedure wordt gevoerd tegen de Belgische Staat. In deze procedure in kortgeding tegen de Belgische regering oordeelde de Brusselse voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg dat de eisers intellectueel armoedige argumentatie hadden omdat zij stelden dat covid-19 minder erg is dan de Spaanse griep. Gerelateerd aan het huidige aantal inwoners op aarde zou de Spaanse griep 200 miljoen doden hebben geëist. Met een besmettingsgraad van 15 à 20% van de wereldbevolking en 2,5 miljoen doden is covid-19 totaal niet te vergelijken met de Spaanse griep. Daar is niets intellectueel armoedigs aan. De kortgedingrechter meende dat het ook intellectueel armoedig was te stellen dat de maximumcapaciteit op de zorg niet was gehaald in de eerste golf. Terwijl op de piek toen 1285 bedden bezet waren op UC op een capaciteit van meer dan 2700. Verder 'geloofde' de kortgedingrechter dat er door de maatregelen 120.000 doden in België vermeden zijn. Het hof van beroep vernietigde deze beschikking en overwoog dat het plausibel is dat het virus niet te controleren valt en dat de focus wellicht moet gaan naar de be- en afscherming van de kwetsbare mensen. Knack vermeldt niet dat de beslissing van de kortgedingrechter werd vernietigd. Knack neemt er in datzelfde artikel aanstoot aan dat Viruswaanzin een website heeft gebouwd die wordt gebruikt door Artsen voor Vrijheid. In de zomer van 2020 bestonden er in diverse landen websites waar artsen zich konden verenigen die tegen de maatregelen waren. Daarom heeft Viruswaanzin een dergelijk website technisch gebouwd, zonder inhoud. De website werd cadeau gedaan aan een aantal artsen die een open brief hadden geschreven. Zij hebben daarvan Artsen voor Vrijheid gemaakt en zijn alleen verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wat op deze website staat is niet het standpunt van Viruswaanzin. Sommige standpunten zijn niet eens dezelfde in de twee groepen. Bijvoorbeeld vraagt Viruswaanzin een versnelling van de vaccinaties voor de mensen die gevaccineerd willen worden. Knack vermeldt dat deze bouw van een website 'heimelijk' zou zijn gebeurd. Dat is totaal niet waar. Uiteraard werd hierover geen persconferentie gehouden. Dus we hebben een website gemaakt en aan artsen cadeau gedaan. En dan? Is dat in een democratie niet toegelaten of zo? Viruswaanzin en de ondergetekende staan NIET achter complottheorieën. De minste kritiek die iemand heeft over de covid-maatregelen heeft blijkbaar tot gevolg dat deze persoon een complotdenker wordt genoemd. Alsof men niet tegen de maatregelen kan zijn zonder te denken dat er een complot is. Viruswaanzin verenigt iedereen die vindt dat de actuele maatregelen ter bestrijding van de maatregelen niet effectief zijn, en veel meer schade veroorzaken dan zij ooit kunnen besparen. Er zijn andere maatregelen die wel werken, maar die geen bijkomende schade veroorzaken. The Great Barrington Declaration bijvoorbeeld is daar een goede samenvatting van. Daarvoor moet men geen complotdenker zijn. Bovendien is het uitsluiten van mensen die geloven dat er complotten zijn een nieuwe vorm van intellectueel racisme. Mensen zij vrij te denken wat ze willen. Dat geldt ook voor onze leden. De lijn van Viruswaanzin is echter zeer duidelijk: wij houden ons niet bezig met complottheorieën. We hebben die theorieën ook niet nodig om ons punt te maken. Het zou fijn zijn mocht Knack wat meer zorgvuldigheid aan de dag leggen bij het weergeven van wat de feiten zouden moeten zijn.