Naar aanleiding van de beschuldigingen die in het artikel 'Bevers zonder papieren' aan mijn adres worden geuit en het verstrekken van foute informatie over de bever sensu latu, wens ik gebruik te maken van mijn recht op antwoord.
...

Naar aanleiding van de beschuldigingen die in het artikel 'Bevers zonder papieren' aan mijn adres worden geuit en het verstrekken van foute informatie over de bever sensu latu, wens ik gebruik te maken van mijn recht op antwoord. 1) Ik ben een onvoorwaardelijke voorstander van herintroducties. Dit betekent niet dat ik akkoord ga met niet-officiële herintroducties waarop men weinig vat heeft. De herintroductie in de Dijlevallei is dan ook een spijtige zaak die de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek naar de herkolonisatie van de bever in het bekken van de Schelde en Dijle, dat vorig jaar in opdracht van de afdeling Natuur werd uitgevoerd en waaraan ik intensief heb meegewerkt, mogelijk kan beïnvloeden. Laten we de zaak echter niet opblazen: er waren reeds bevers aanwezig en door het aanpassen van de timing en door het uitvoeren van bijkomende monitoring kan ons project terug op de juiste sporen worden geplaatst; 2) Ik ben op geen enkel moment betrokken geweest bij de het uitzetten van bevers in de Dijlevallei. Het interne onderzoek naar mijn vermeende betrokkenheid bij dit privé-initiatief, dat Draulans op pag. 30 aanhaalt, heeft trouwens niets opgeleverd. Er waren geen bewijzen, aangezien de beweringen van de rattenvanger (die een cruciaal element in de bewijslast vormen) niet strookten met de werkelijkheid; 3) Het artikel getuigt van een grote vooringenomenheid van Draulans tegen de bever waar de lezers van Knack totaal geen boodschap aan hebben. Het is de taak van een journalist van het kaliber van Draulans om objectieve en correcte informatie te verstrekken. De niet-ingewijde lezer krijgt het gevoel dat (Duitse) bevers gevaarlijke dieren zijn die het best zo snel mogelijk verdelgd worden. Het klopt dat bevers soms voor overlast kunnen zorgen. Dit is het geval met heel wat inheemse dieren, doch dit staat totaal niet in verhouding tot wat ons met de opmars van tal van exoten (die in Vlaanderen blijkbaar wél zonder vervolging kunnen worden uitgezet, ondanks een duidelijk verbod op uitzetten van uitheemse soorten volgens het BVR van 21/04/1993) te wachten staat (bv. brulkikker, Aziatisch lieveheersbeestje,...). 4) Ik heb ondertussen de leverancier van bevers (Gerhard Schwab) zelf gecontacteerd en hem geconfronteerd met wat Draulans in de laatste zin van zijn artikel over mij schrijft. Tegen mij was hij in goed verstaanbaar Engels heel duidelijk: Geert Rossaert was niet betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van de herintroductie van 20 bevers in de Dijlevallei. 5) Tot slot, mijnheer Draulans, als je mensen bij naam noemt, hen beschuldigt en op deze wijze hun carrière ondermijnt, lijkt het mij logisch dat je hen vóór de publicatie van het artikel contacteert en hen de mogelijkheid biedt om hun versie van de feiten te geven. Of worden alle artikels in Knack op een dergelijke amateuristische manier geschreven en moeten de lezers jullie 'waarheden' met een korrel zout nemen? Geert Rossaert