Nvdr.: Om een of andere reden voelt u zich geroepen allerlei complotten tegen te spreken die helemaal niet in het artikel staan. Waar het wél over ging, was dat duizenden patiënten al begin 2001 te horen kregen dat ze medicinale cannabis zouden mogen gebruiken om hun pijnen te verlichten, terwijl ze nu nog altijd een hele tijd moeten wachten op een zogenaamd 'volwaardig medicijn' van de grote farmaceutische industrie. En intussen wordt MS-patiënt Bert De Bruycker als drugsdealer vervolgd omdat hij medicinale cannabis uit Nederland invoert.
...

Nvdr.: Om een of andere reden voelt u zich geroepen allerlei complotten tegen te spreken die helemaal niet in het artikel staan. Waar het wél over ging, was dat duizenden patiënten al begin 2001 te horen kregen dat ze medicinale cannabis zouden mogen gebruiken om hun pijnen te verlichten, terwijl ze nu nog altijd een hele tijd moeten wachten op een zogenaamd 'volwaardig medicijn' van de grote farmaceutische industrie. En intussen wordt MS-patiënt Bert De Bruycker als drugsdealer vervolgd omdat hij medicinale cannabis uit Nederland invoert.Ik reageer naar aanleiding van het verschijnen van het artikel 'Noorderlicht in moestuin te W.', meer bepaald van wat er, in een apart kader, werd opgenomen op blz. 34 en 35 van Knack nr. 28 van 9-15 juli 2003. U stelt in die tekst dat met mijn hulp wetgeving zou zijn tot stand gekomen die de volgens u verdachte Britse firma GW Pharmaceuticals toeliet in België de klinische proeven te ondernemen voor de erkenning van hun geneesmiddel op basis van cannabis. Ik wil met klem protesteren tegen deze verdachtmaking. De bepalingen vervat in het KB van 19 juli 2001 werden reeds in maart 1999, nog tijdens de vorige legislatuur, door de Geneesmiddelencommissie voorgesteld. De Geneesmiddelencommissie is een expertengroep van universiteitsprofessoren die de minister van Volksgezondheid advies geeft inzake geneesmiddelen. Het integreren van dit voorstel in een ontwerp KB werd door het nieuwe kabinet en op vraag van mevrouw M. Aelvoet in handen genomen met als enige bedoeling een eerste doorbraak te brengen voor een gecontroleerd gebruik van cannabis ten voordele van de noodlijdende patiënten. Zoals gebruikelijk werd er met andere kabinetten over de materie onderhandeld en de tekst werd ook onderworpen aan het oordeel van enkele universiteitsprofessoren. Uiteindelijk werd het advies van de Raad van State ingewonnen en kwam het ontwerp tweemaal ter sprake in de ministerraad. Het was kort vóór het toezenden van de finale tekst naar de Raad van State, dat ik het bestaan van de Britse firma GW Pharmaceuticals vernam. Zij hadden toen reeds contacten met een aantal Belgische onderzoekers. De wetgeving kwam er dus niet op mijn persoonlijk initiatief en in elk geval zonder welke tussenkomst ook van de Britse firma. Zoals ik u zelf tijdens ons telefonisch onderhoud mededeelde, heb ik daarna, tijdens een verplaatsing van één dag, de firma bezocht. Ik was toen vergezeld van een collega van de Universiteit Antwerpen, specialist in de farmacognosie, zodat we samen konden oordelen over de wetenschappelijke waarde van hun botanische selecties, extractieprocedures en controles op de door hen gekweekte cannabisvariëteiten. Ik heb nooit enige binding gehad met de firma. De procedure is dus volledig correct verlopen en zal naar verwachting uiteindelijk uitmonden in het ter beschikking stellen van een volwaardig medicijn op basis van cannabisextracten. Op die manier zullen vele patiënten, die zich nu nog in illegale circuits gaan bevoorraden, binnenkort over een werkzaam legaal alternatief beschikken dat door elke arts kan worden voorgeschreven en in onze apotheken kan worden afgeleverd. Een gecontroleerd medicijn heeft uiteraard talloze voordelen t.o.v. cannabispreparaten waarvan men de juiste samenstelling en dosering niet kan achterhalen. Het kabinet Volksgezondheid heeft, onder impuls van Magda Aelvoet, de politieke moed gehad om deze oplossing mogelijk te maken. Door uw insinuaties komen deze inspanningen nu jammer genoeg in een kwalijk daglicht te staan. Professor Dr. Apotheker Frans Gosselinckx