We opteren ervoor om te reageren op de aantijgingen aan het adres van onze vereniging in het nummer van Knack van 8 oktober 2008. We geven hiermee gevolg aan de Algemene Vergadering van Europa Donna Belgium vzw op 18 oktober 2008.
...

We opteren ervoor om te reageren op de aantijgingen aan het adres van onze vereniging in het nummer van Knack van 8 oktober 2008. We geven hiermee gevolg aan de Algemene Vergadering van Europa Donna Belgium vzw op 18 oktober 2008. Indien het artikel 'Patiëntenlobby te koop' de verdienste heeft een pertinente vraag te stellen naar de transparantie van de financiële middelen van organisaties die de rechten van patiënten verdedigen, dan valt niet te ontkennen dat de bronnen en de cijfers die aangehaald worden opmerkelijk getuigen van weinig correctheid, nauwkeurigheid en objectiviteit. Zo heeft uw journaliste in het artikel, om een voor ons onduidelijke reden, haar keuze laten vallen op slechts één vereniging die opkomt voor de rechten van de patiënten, namelijk op Europa Donna. Naast verwarring over de cijfers die voorgesteld worden (de cijfers met betrekking tot 2007 in het artikel verwijzen naar Europa Donna Europe en niet Europa Donna Belgium vzw) baseert uw journaliste sommige aantijgingen slechts op één bron van informatie. Het past hier om op te merken dat een persoon die geciteerd werd, namelijk Mevrouw Lieve Eeckelaers, in de voorbije 10 jaar slechts aan één vergadering van Europa Donna Belgium heeft deelgenomen... Uw journaliste laat ook na te preciseren dat de juridische stappen die gezet werden ten aanzien van één van de ex-leden van Europa Donna Belgium vzw, tot doel hadden halt toe te roepen aan het ongerechtvaardigd gebruik van de naam van de vereniging. Europa Donna Belgium vzw geniet de Hoge Bescherming van HKH Prinses Mathilde. U hoeft er niet aan te twijfelen dat elke vraag om hoge bescherming onderworpen wordt aan een grondig onderzoek van de statuten, de rekeningen en de activiteiten van de aanvragende organisatie. De inhoudelijke commentaren in het artikel 'Patiëntenlobby te koop' zijn zeer beledigend voor alle vrijwilligsters die zich al jaren inzetten voor de strijd tegen borstkanker. Zij ijveren onophoudelijk voor de verbetering van de kwaliteit van de zorg, zowel op het vlak van preventie als behandeling, voor omkadering, en voor ondersteuning van de patiënten en hun familie. Dankzij hun toewijding heeft Europa Donna Belgium vzw talloze projecten kunnen uitwerken. Het is niet mogelijk om ze hier allemaal op te sommen, daarom een paar illustraties. We herinneren er aan dat Europa Donna Belgium vzw zeer actief geijverd heeft voor de invoering van de borstkankerscreening voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar. Europa Donna Belgium vzw heeft ook meegewerkt aan de totstandkoming van het wetsontwerp met betrekking tot de erkenning van borstklinieken, dit om een optimale behandeling van patiënten te garanderen. In het kader van de borstklinieken heeft onze vereniging er ook voor gepleit dat de psychologische begeleiding gebeurt door deskundigen met een specifieke opleiding in oncopsychologie. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de verwezenlijkingen van Europa Donna Belgium vzw. Verwezenlijkingen die enkel mogelijk waren dankzij kwaliteitsvol vrijwilligerswerk, dat gekenmerkt wordt door toewijding, juistheid, nauwkeurigheid en objectiviteit. Indien deze verwezenlijkingen naar uw mening onbeduidend zijn, twijfel er dan beslist niet aan dat ze elke dag van groot belang zijn voor alle vrouwen die geconfronteerd worden met borstkanker! Vanessa Cipollini, voorzitster Europa Donna Belgium vzw Naschrift: Jammer voor prinses Mathilde en de vele vrijwilligsters die zich voor uw organisatie inzetten, maar we beschikken over meerdere bronnen die bevestigen dat het hoofdzakelijk Franstalige bestuur van Europa Donna Belgium er vooral op uit was in heel Europa naar conferenties te gaan. Zij hebben die betrokken passages ook gelezen en goedgekeurd. De veelvuldige aanwezigheid op conferenties wordt door uw organisatie bevestigd op het net (http://www.cancerworld.org/CancerWorld/ moduleStaticPage.aspx?id=742&id-sito=5&id-stato=1). De cijfers in het artikel verwijzen - in tegenstelling met wat Europa Donna Belgium suggereert - wel degelijk naar de Europese koepel van Europa Donna. We brachten ook zes voorbeelden van Europese patiëntenkoepels die hoofdzakelijk opereren met geld van de farmaceutische industrie, en niet één zoals Europa Donna Belgium beweert. De redactie De redactie