INnet en het Net
...

INnet en het NetINnet NV behoort tot de UUnet-groep, de internet divisie van Worldcom en de grootste Internet Service Provider wereldwijd. Door het uitgebreide netwerk, beschikbaar via Worldcom, is INnet in staat een enorme capaciteit en toepassingsmodaliteiten voor activiteiten op het Internet ter beschikking te stellen aan professionele gebruikers. De diensten die INnet levert zijn onder andere toegang tot het World Wide Web (WWW) en electronische post of Email. De inhoud van het artikel ?E-mail en het briefgeheim? verschenen onder de rubriek ?modem? in Knack van 26 maart bevat een aantal flagrante onwaarheden, een professioneel journalist en een degelijk tijdschrift zoals Knack onwaardig. Het zij duidelijk gesteld dat INnet op geen enkele manier dan ook de electronische post van zijn abonnees leest. Deze activiteit is ethisch en deontologisch volstrekt onaanvaardbaar. Een aantal journalisten heeft ons er van op de hoogte gebracht dat een zekere Jan De Groot, die met naam in het artikel genoemd wordt, een electronisch bericht naar hen gestuurd had waarvan de inhoud grotendeels overeenstemt met het bewuste artikel. Het E-mail adres van Jan De Groot bleek compleet fictief te zijn. Het volstond om eenvoudigweg een antwoord te sturen op dit bericht, om tot de conclusie te komen dat het hier om een fictief persoon ging, en dus om een anonieme brief. De journalist slaagt er zelfs in om deze persoon twee maal aan het woord te laten komen om de geloofwaardigheid te steunen. Ernstige journalistiek heeft hier niets mee te maken. Is het dan niet langer zo dat anonieme brieven naar de redactie in de prullenmand belanden, maar integendeel gepubliceerd worden ? Men waagt zich hier, en dit zonder een voorafgaand onderzoek, bronnenstudie of interpellatie van de vermelde partijen, aan zeer gemakkelijke stemmingmakerij. De kritiek getuigt niet van een voldoende waarheidsgetrouwe en zorgvuldige journalistieke aanpak. Wij zien ons dan ook genoodzaakt te antwoorden. Wij verwijzen dan ook naar een artikel, verschenen in Trends op 20 maart jl. De cijfers daar gepubliceerd geven het resultaat van een marktstudie waaruit blijkt dat INnet marktleider is in België. De daling van het aantal persoonlijke en bedrijfsabonnementen waarover sprake in het artikel komt dan ook bijzonder onwaarschijnlijk over. In realiteit is het aantal INnet klanten ten opzichte van vorig jaar meer dan verdubbeld en zet deze tendens zich versneld verder. Op dit moment stevent INnet naar de top van de Internet markt in België met een zeer gemotiveerd team. Het artikel vermeldt niet dat het personeelsbestand noemenswaardig werd uitgebreid met loyale en enthousiaste medewerkers. Vandaag telt INnet 40 medewerkers, en er worden nog steeds vacatures ingevuld. Vanzelfsprekend kan een dergelijk succes niet groeien in een ?tirannieke bedrijfscultuur?. Hoe dan ook is het erg jammer dat vanuit zekere hoek, om welke redenen ook, succes steeds misgund blijkt. Gelukkig bewijzen onze klanten elke dag, door het vertrouwen dat zij in ons stellen, dat INnet hun solide Internetpartner is en blijft. INnet heeft klacht neergelegd tegen onbekenden en hoopt dat ernstig bronnenonderzoek, waar Knack zijn reputatie aan te danken heeft, in de toekomst ook in de ?modem? rubriek tot de journalistieke geplogenheden gaat behoren. Marc van Aken, INnet NV