KATHLEEN BEVERNAGE
...

KATHLEEN BEVERNAGE Rally's zijn gevaarlijk voor mens en milieu, stelt Kathleen Bevernage, woordvoerster van WAR (Westhoek Anti Rally) en lid van het Nationaal Anti Rally Platform. In het vooruitzicht van de 24 uur van Ieper komt het protest weer los. ?Snelle auto's worden vandaag de dag verheerlijkt en gepromoot. Wat daar het gevolg van is, kunnen we elk weekend constateren. Veel mensen pochen zo al tegen elkaar over hun snelle en dure wagen. Zeker het publiek van een rally lijkt geobsedeerd door snelheid. De wedstrijd zelf met alle opwinding daarrond accentueert dat nog. Wij zien ook hoe elke rally want de streek rond Ieper is door zijn smalle, bochtige weggetjes heel aantrekkelijk voor rallyrijders de verkeersagressie doet toenemen. Niet alleen in de dagen van de wedstrijd zelf, ook in de weken ervoor. Dan komen de piloten hier het parcours verkennen en staan veel mensen gretig te kijken. Later imiteren sommigen de manier waarop hun favoriete piloten rijden en bochten nemen. Er wordt té weinig de link gelegd tussen de rally zelf en het aantal ongevallen veroorzaakt door niet-rallyrijders in de weken voor en na de wedstrijd. Een tweede luik is de schade die aan het milieu wordt toegebracht. De rally-organisatie heeft wel een VZW Kemmelberg opgericht die de omvergereden boompjes weer aanplant. Maar dat valt onder normaal herstel van aangerichte schade, dat is toch geen milieubescherming ! Er wordt niets gedaan aan de uitgeschuurde bermen van de holle wegen die zo typisch zijn voor het landschap. Velden worden platgetrapt door de toeschouwers. En dan is er de geluidsoverlast. Drie dagen lawaai, het hinderlijkste zijn de geluidspieken als om de paar minuten zo'n auto met brullende motor op volle snelheid voorbijraast. Ik ben thuisverpleegster en ik weet hoeveel zieken daaronder lijden. Een ander probleem is de verspilling van brandstof in een tijd dat de eindigheid van de natuurlijke rijkdommen bekend staat. Ik vraag me trouwens af waarom de voorstanders zo verschrikkelijk agressief reageren tegen onze vereniging ? We krijgen doodsbedreigingen telkens als er berichten tegen de rally verschijnen. Een échte grootscheepse actie kan niet omdat zoveel mensen bang zijn. Voor de fanatieke supporters maar ook voor de druk van de organisatoren. Velen zijn werkgevers in de streek en dus durven de mensen niet openlijk op straat komen. Maar ons belangrijkste punt is de veiligheid : vorig jaar is hier een kind doodgereden. Is één dode dan echt niet genoeg ?? FRANS THEVELIN We organiseren de rally voor de 33ste keer en pas de jongste jaren is er protest op gang gekomen, zegt Frans Thevelin, voorzitter van het organisatiecomité van de 24 uur van Ieper. Volgens hem verschuilen de actievoerders zich achter milieu-argumenten. ?Vorig jaar is er voor het eerst een ongeluk gebeurd. Dat is en was een zeer spijtige gebeurtenis. Daarover wil ik echter niet uitweiden : het gerecht moet nog uitspraak doen. Sinds dit jaar heet de rally 24 uur van Ieper-Westhoek Rally. We hebben de naam aangepast uit dankbaarheid voor alle burgemeesters uit de streek die ons steunen. Deze rally is de grootste in België en één van de tien grote in Europa. Het is trouwens de meest bekende binnen de Europese Unie. Zelfs landen die geen lid zijn van de EU, kennen de rally als kwaliteitsvol en goed georganiseerd. Een ander gevolg van onze goede naam is dat we veel aandacht krijgen op televisie. Dat levert ware promotie op voor de streek en de stad Ieper. We trekken elk jaar zo'n tweehonderdduizend bezoekers. Zij verblijven hier, eten en drinken. Ook de deelnemers en de bijna vijfduizend veiligheidsmensen logeren hier. Veel kijkers die alleen voor de wedstrijd komen, ontdekken hoe mooi de streek is en hoe vriendelijk de mensen, en komen later terug. Hoteliers in de streek schatten dat zo'n veertig procent van de rally-toeschouwers nadien terugkomt voor een streekbezoek. De organisatie kost zo'n 25 miljoen frank, maar de return voor de Westhoek wordt geschat op zo'n 150 miljoen frank per jaar. Tegenover dergelijke voordelen begrijpen we het protest van een kleine groep niet. Maar we kennen die mensen. De leiders ervan waren lid van de Communistische Partij toen die nog bestond. Zij stellen dat we brandstof verspillen. Iedereen die met een auto rijdt, verspilt brandstof. Ze beweren dat de rally schade berokkent aan de natuur. Maar auto's die over wegen rijden, berokkenen toch geen schade aan de natuur ? Wij hebben die alleszins nooit kunnen vaststellen. De door toeschouwers vertrappelde landbouwgewassen worden achteraf breed vergoed. Die protesteerders stellen wandelingen in de plaats. Wel, mensen kunnen 51 weekends per jaar wandelen, wij hebben maar één weekend nodig. En wandelaars berokkenen ook schade. De Kemmelberg was letterlijk aan het aftakelen : door natuurlijke oorzaken, maar ook door wandelaars die overal lopen. Onze VZW Kemmelberg heeft ervoor gezorgd dat de top van de berg onderhouden wordt.?