'Oost-Duitsers zijn het slachtoffer van racisme en discriminatie, net zoals moslims.' Tot die conclusie komt de gereputeerde Duitse ...

'Oost-Duitsers zijn het slachtoffer van racisme en discriminatie, net zoals moslims.' Tot die conclusie komt de gereputeerde Duitse sociologe Naika Foroutan in het magazine Die Zeit. Volgens haar onderzoek krijgen moslims en Oost-Duitsers, die in vergelijkbare socio-economische omstandigheden leven, grotendeels af te rekenen met dezelfde vooroordelen. Zo vindt 36 procent van de West-Duitsers dat hun landgenoten uit het oosten geen deel uitmaken van het moderne Duitsland. Het gevolg is een negatief zelfbeeld: de helft van de Oost-Duitsers vindt dat ze harder moeten werken om iets te bereiken dan West-Duitsers, een even groot percentage als bij moslims.