'Door de industrialisering van de veeteelt in een lande...

'Door de industrialisering van de veeteelt in een landelijke omgeving die bedoeld was voor grondgebonden landbouw, dringt een herdenking van de gewestplannen zich op.' Bart Vanwildemeersch (West-Vlaamse Milieufederatie) in Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid