'De kleine groep vapers die er toch i...

'De kleine groep vapers die er toch in slagen om de klassieke sigaret af te zweren, heeft 80 procent kans dat ze blijven vapen.' Rookstopconsulente Bihiyga Salhi (UZ Gent) in UZ Letters