'De vergoeding die de markt wil betalen voor so...