Kiezen begint niet met het verzamelen van brochures, maar met te weten wie je bent.
...

Kiezen begint niet met het verzamelen van brochures, maar met te weten wie je bent.Sinds enkele jaren geeft de VU Brussel een ?Kieswijzer? uit voor jongeren die niet willen wachten tot de laatste maand van hun secundaire studie om de overstap naar hoger onderwijs voor te bereiden. De Kieswijzer is een interactief werkboek dat, voor de infodagen, van het keuzeproces iets persoonlijks maakt. Het boek begint met een speurtocht naar jezelf. De jongere maakt een miniportret van zichzelf en somt alles op wat hij allemaal kan. Kiezen voor een studierichting is weten wie je eigenlijk als persoon wil worden. Hierbij is een spiegel nodig. De aspirant-student wordt geconfronteerd met zijn eigen eigenschappen en met eigenschappen van een realistische leefwereld. Studiekeuze en persoonskenmerken zitten in elkaar verstrengeld. De Kieswijzer moedigt jongeren aan actief en emanciperend te kiezen. Een tweede stap is de confrontatie met anderen. Kiezen gebeurt namelijk niet in je eentje. Het keuzeproces is interactief. Uit die spiegelmomenten met anderen komen vaak nieuwe, nog onbekende elementen naar voren. De kandidaat-student geeft anderen de kans om hem ongelijk te geven in zijn zelfbeeld. Hij kan zich afvragen in hoever zijn keuze gefundeerd is : beseft hij wel wat hij zegt als hij burgerlijk ingenieur wil worden ? Daarom bevat het werkboek een aantal vragen over ?wie ben ik?. Die blijven evenwel in de privé-sfeer, de antwoorden moeten aan niemand worden voorgelegd. Maar eigen tekorten durven erkennen, is nodig om tot een eerlijk zelfbeeld te komen. Mislukkingen in het eerste jaar hogere studie zijn voor een deel te wijten aan een gebrekkige zelfkennis. De Kieswijzer zit praktisch in elkaar. Het eerste deel gaat over de persoonlijkheid van de kandidaat-student. Zowel over zijn studiewensen als over zijn beroepsdromen. In het tweede deel gaat de aandacht volop naar het voortstuderen in het hoger onderwijs. Het accent ligt op het actief verzamelen van informatie en het daaruit distilleren van een realistische studiekeuze die aan de wensen beantwoordt. In het derde deel wordt hetzelfde nog eens overgedaan voor de beroepen : eerst informatie verzamelen en aan de hand daarvan beroepen kiezen die bij u passen. In het laatste deel wordt de informatie over het voortstuderen en werken samengevoegd in een specifiek deel over kiezen. Met dit werkboek komen jongeren niet tot één keuze maar tot meerdere. De finale keuze komt pas achteraf, liefst na overleg met bijvoorbeeld een PMS-medewerker, een leraar of de ouders.