JA

Laat me, om misverstanden te vermijden, eerst zeggen dat wij niet vragen dat de provincies worden afgeschaft. Om aan onze eis te voldoen hoeft de grondwet dus niet te worden gewijzigd. De provinciegouverneur moet blijven bestaan en hij of zij blijft verantwoordelijk voor bijvoorbeeld veiligheid en het uitvoeren van provinciale urgentieplannen.
...

Laat me, om misverstanden te vermijden, eerst zeggen dat wij niet vragen dat de provincies worden afgeschaft. Om aan onze eis te voldoen hoeft de grondwet dus niet te worden gewijzigd. De provinciegouverneur moet blijven bestaan en hij of zij blijft verantwoordelijk voor bijvoorbeeld veiligheid en het uitvoeren van provinciale urgentieplannen. De bevoegdheden van de provincieraad kunnen perfect worden overgenomen en ingevuld door gemeenten en bovenlokale samenwerkingsverbanden. De gemeentebesturen kennen de behoeften op het terrein, kunnen die beter definiëren en kunnen zich efficiënt organiseren. Hoewel werknemers van provinciale instellingen hun baan zouden behouden, zou deze operatie kosten besparen. Elke Belg betaalt provinciebelastingen. Die zouden verminderd worden of zelfs verdwijnen, want zonder provincieraad hoeven er geen gedeputeerden meer te worden vergoed. De provincieraad is een politiek orgaan en dat moet representatief blijven. Zowel de partijen als de verschillende kiesdistricten moeten erin vertegenwoordigd zijn. Op voorwaarde dat de geografische spreiding van mandaten gewaarborgd blijft, denk ik echter wel dat we onze taken met enkele raadsleden minder kunnen vervullen. Al zijn die zitpenningen de kosten niet. Dat de provincieraad afschaffen veel geld zou besparen, is nonsens. Wij willen samen met de Vlaamse regering het bestuur optimaliseren, maar de verrommeling ervan is niet door de provincies gecreëerd. De regering neemt beslissingen, maar in plaats van de uitvoeringsopdrachten consequent door te geven aan provincies of gemeenten, creëert ze vaak nieuwe bestuursorganen. Waterschappen, bijvoorbeeld, waarin afgevaardigden van gemeenten, provincies en het Vlaams Gewest het waterlopenbeleid op elkaar afstemmen. Meestal zégt de regering zelfs niet wie haar beslissingen moet uitvoeren. Wij hebben bijvoorbeeld regionale landschappen opgericht, hoewel ons dat niet expliciet gevraagd was. Om kosten te besparen en omdat gemeentebesturen apart te weinig bestuurskracht hebben, richten ze samen steeds vaker bovenlokale organisaties op, intercommunales maar ook andere. Dat het veld zich spontaan zo organiseert, bewijst dat er een bestuurlijk tussenniveau nodig is. Iemand die lokaal verkozen is, is echter niet gemachtigd om ook bovenlokale beslissingen te nemen. Het bestuursniveau tussen gemeenten en de regering mag niet bestaan uit een louter administratief orgaan, maar moet een democratisch legitieme vergadering zijn. En dat is de provincieraad. Laat me, om misverstanden te vermijden, eerst zeggen dat wij niet vragen dat de provincies worden afgeschaft. Om aan onze eis te voldoen hoeft de grondwet dus niet te worden gewijzigd. De provinciegouverneur moet blijven bestaan en hij of zij blijft verantwoordelijk voor bijvoorbeeld veiligheid en het uitvoeren van provinciale urgentieplannen. De bevoegdheden van de provincieraad kunnen perfect worden overgenomen en ingevuld door gemeenten en bovenlokale samenwerkingsverbanden. De gemeentebesturen kennen de behoeften op het terrein, kunnen die beter definiëren en kunnen zich efficiënt organiseren. Hoewel werknemers van provinciale instellingen hun baan zouden behouden, zou deze operatie kosten besparen. Elke Belg betaalt provinciebelastingen. Die zouden verminderd worden of zelfs verdwijnen, want zonder provincieraad hoeven er geen gedeputeerden meer te worden vergoed. De provincieraad is een politiek orgaan en dat moet representatief blijven. Zowel de partijen als de verschillende kiesdistricten moeten erin vertegenwoordigd zijn. Op voorwaarde dat de geografische spreiding van mandaten gewaarborgd blijft, denk ik echter wel dat we onze taken met enkele raadsleden minder kunnen vervullen. Al zijn die zitpenningen de kosten niet. Dat de provincieraad afschaffen veel geld zou besparen, is nonsens. Wij willen samen met de Vlaamse regering het bestuur optimaliseren, maar de verrommeling ervan is niet door de provincies gecreëerd. De regering neemt beslissingen, maar in plaats van de uitvoeringsopdrachten consequent door te geven aan provincies of gemeenten, creëert ze vaak nieuwe bestuursorganen. Waterschappen, bijvoorbeeld, waarin afgevaardigden van gemeenten, provincies en het Vlaams Gewest het waterlopenbeleid op elkaar afstemmen. Meestal zégt de regering zelfs niet wie haar beslissingen moet uitvoeren. Wij hebben bijvoorbeeld regionale landschappen opgericht, hoewel ons dat niet expliciet gevraagd was. Om kosten te besparen en omdat gemeentebesturen apart te weinig bestuurskracht hebben, richten ze samen steeds vaker bovenlokale organisaties op, intercommunales maar ook andere. Dat het veld zich spontaan zo organiseert, bewijst dat er een bestuurlijk tussenniveau nodig is. Iemand die lokaal verkozen is, is echter niet gemachtigd om ook bovenlokale beslissingen te nemen. Het bestuursniveau tussen gemeenten en de regering mag niet bestaan uit een louter administratief orgaan, maar moet een democratisch legitieme vergadering zijn. En dat is de provincieraad. opgetekend door jan jagers