Onder de leus 'red uw gazet' organiseerden de journalisten van De Morgen vorige vrijdag in de Brusselse KVS een protestfeest. 'De laatste lezersvriendelijke actie', zei Bert Bultinck, voorzitter van de redactieraad van De Morgen, die vreest voor de kwaliteit en de onafhankelijkheid van zijn krant. De redactie verzet zich tegen de plannen van gedelegeerd bestuurder Christian Van Thillo (De Persgroep) om 26 personeelsleden collectief te ontslaan, nauwere samenwerking op te leggen met de krant...

Onder de leus 'red uw gazet' organiseerden de journalisten van De Morgen vorige vrijdag in de Brusselse KVS een protestfeest. 'De laatste lezersvriendelijke actie', zei Bert Bultinck, voorzitter van de redactieraad van De Morgen, die vreest voor de kwaliteit en de onafhankelijkheid van zijn krant. De redactie verzet zich tegen de plannen van gedelegeerd bestuurder Christian Van Thillo (De Persgroep) om 26 personeelsleden collectief te ontslaan, nauwere samenwerking op te leggen met de krant Het Laatste Nieuws uit dezelfde groep en De Morgen van het centrum van Brussel naar Kobbegem te doen verhuizen. De zevenhonderd tickets voor het protestfeest waren in minder dan een kwartier uitverkocht. Naast sympathisanten daagden vrijdagavond ook heel wat politici op. Van de hoofdredactie van De Morgen was er geen spoor. Geen Klaus Van Isacker dus, de voormalige directeur informatie bij VTM die sinds vorige zomer de krant leidt en af wil van het links-progressieve imago van de krant. Maar ook politiek commentator Yves Desmet bleef weg. De avond begon met een debat over de overdreven invloed van marketeers op redacties, 'de gestage neergang van de kwaliteitsjournalistiek in Vlaanderen' - naar het woord van David Van Reybrouck - en de toegenomen druk op journalisten, die geen tijd meer krijgen om een verhaal afdoend te checken. Na het debat waren er optredens van onder anderen Joost Zweegers, Arno en Axelle Red. De economische crisisis reëel in medialand, de inkomsten uit reclame zijn gekelderd. Maar de crisis biedt ook een gelegenheid voor De Persgroep om de krant De Morgen een andere richting uit te sturen. Tot de aankondiging van het collectieve ontslag op 4 december - rekruteren tijdens een ontslagprocedure is wettelijk verboden - waren headhunters naar verluidt hard bezig met het aantrekken van nieuwe mensen. De DM-redactie heeft intussen een eigen businessplan uitgewerkt, met een bezuiniging van in totaal drie miljoen en vijftigduizend euro maar zonder ontslagen of verhuisoperaties. Dankzij de wet-Renault kon de redactie de cijfers inkijken. Om de aan de gang zijnde onderhandelingen met de directie niet extra te bemoeilijken, wordt over de inhoud van het plan officieel niet gecommuniceerd. Officieus viel te horen dat de verliezen bij de krant pas de laatste twee jaar zouden zijn ontstaan en dus voor rekening van de nieuwe bazen komen. Het marketingbudget zou sterk zijn toegenomen, maar zonder dat dit tot grote successen heeft geleid. Pijnlijker zijn de volgens sommigen ontsporende loonkosten, toe te schrijven aan de invoering van een bonusstelsel, met flinke premies voor sommige kaderleden en redacteurs. Han Renard