JA

'Ik hou nogal van rechtlijnigheid. Ofwel mag iets, ofwel mag het niet. Prostitutie zit in een soort van schemerzone. We gedogen het wel, heffen er zelfs belasting op, maar om het te legaliseren... daarvoor zijn we er als maatschappij toch nog net iets te vies van. In feite doen we met z'n allen alsof het oudste beroep ter wereld niet bestaat en dat is hypocriet. Prostitutie is er, was er en zal er ook altijd zijn. Het is zo oud als de wereld en in letterlijk iedere cultuur terug te vinden. Als we van die premissen uitgaan, vind ik het maar logisch dat we er ook een beleid rond uittekenen. Alleen dán kun je reguleren, en bepaalde pijnpunten aanpakken.
...

'Ik hou nogal van rechtlijnigheid. Ofwel mag iets, ofwel mag het niet. Prostitutie zit in een soort van schemerzone. We gedogen het wel, heffen er zelfs belasting op, maar om het te legaliseren... daarvoor zijn we er als maatschappij toch nog net iets te vies van. In feite doen we met z'n allen alsof het oudste beroep ter wereld niet bestaat en dat is hypocriet. Prostitutie is er, was er en zal er ook altijd zijn. Het is zo oud als de wereld en in letterlijk iedere cultuur terug te vinden. Als we van die premissen uitgaan, vind ik het maar logisch dat we er ook een beleid rond uittekenen. Alleen dán kun je reguleren, en bepaalde pijnpunten aanpakken. Prostitutie is mentaal bij veel mensen verbonden aan allerhande zwarte randfenomenen, zoals drugs, illegale immigratie of criminaliteit. Volgens mij is die link niet noodzakelijk eigen aan het beroep, maar als je de mensen in de illegaliteit dwingt, moet je ook niet verbaasd opkijken als ze daar uiteindelijk belanden. Ik zal niet beweren dat prostituee of sekswerker een beroep als een ander is. Voor de overgrote meerderheid van de prostituees was het vast niet de eerste keus in hun carrièreplanning, wat overigens niet hetzelfde is als zeggen dat alle prostituees tegen hun zin hun beroep uitoefenen. Ik weet ook dat het een erg zwaar, en niet zelden gevaarlijk beroep is. Dat is net een bijkomend argument om die mensen extra goede bescherming te geven qua sociaal statuut en werkomgeving. Want ook zij verdienen dat. Niet iedereen binnen de sector wil overigens een legalisering; bepaalde malafide figuren opereren liever in de marge. Meestal zijn het net zij die je moet aanpakken. Van zulke mensen krijg ik ook wel eens het verwijt dat ik prostitutie alleen wil legaliseren om er makkelijker belasting op te innen. Ik vind inderdaad dat iedereen die in dit land inkomsten genereert daar belasting op moet betalen. Lijkt me ook logisch.' n'Volgens mij is prostitutie legaliseren contraproductief. Je beschermt zo in de eerste plaats de pooier, die vanaf dan legaal zijn geld opstrijkt. Geld dat nota bene verdiend werd door de uitbuiting van een menselijk lichaam. Pas op, het huidige gedoogbeleid vind ik ook allerminst ideaal. Prostitutie is gewoon geen menswaardige en geen volwaardige arbeid. Ik vind het dan ook verkeerd dat sommige lokale besturen, zoals in Antwerpen, meedoen aan het institutionaliseren van prostitutie. Een samenleving is meer geholpen met ontradende en afbouwende maatregelen. We moeten alles doen om die mensen uit hun onterende beroep te halen. Het menselijke lichaam is geen product dat je zomaar kunt verkopen. Eigenlijk is een gedoogbeleid de weg van het minste kwaad, want ik besef dat het geen zin heeft om de prostituees of hun klanten te vervolgen. De pooiers, en de gigantische machinaties achter de pooiers, moet je aanpakken en ontmantelen. De overheid moet de prostitutieklant eveneens duidelijk maken dat wat hij of zij doet echt niet kan. Je participeert immers in mensenhandel en bestendigt die ook. De klant beseft volgens mij te weinig dat hij door op het aanbod in te gaan, de fundamentele mensenrechten van de prostituee schendt, en een vuile en criminele business van verse middelen voorziet. Alle ontwikkelingslanden vragen ons alsjeblieft de prostitutie niet te legaliseren, want dat zou al vlug hét middel worden om jongeren uit die landen naar hier te halen. Je zou een nieuwe slavernij creëren. En vraag ook maar rond in het milieu: een grote meerderheid is radicaal tegen een legalisering van de prostitutie. En zelfs wie er wel voor is, zou nooit willen dat zijn kind in het vak terechtkomt. Die mensen weten hoe het er toegaat, en zijn tegen. Waar hebben we het dan nog over?' nOpgetekend door Jef Van Baelen'Ook prostituees verdienen sociale bescherming.''Het menselijk lichaam is geen product dat je zomaar kunt verkopen.'