De Chinezen zijn ongelukkig. Hoewel het Chinese bbp sinds 1990 is vervijfvoudigd, staat China slechts 86e op de World Happiness Inde...

De Chinezen zijn ongelukkig. Hoewel het Chinese bbp sinds 1990 is vervijfvoudigd, staat China slechts 86e op de World Happiness Index van de Verenigde Naties, nog na het door oorlog geteisterde Libië. Het ongelukkigst zijn de vele plattelandsbewoners die de afgelopen decennia naar de stad zijn getrokken. Daar verdienen ze meer geld, maar minder dan traditionele stadbewoners, waardoor ze zich onrechtvaardig behandeld voelen. De stadsmigranten zijn ook ongelukkiger dan hun armere familie op het platteland omdat ze zich ontworteld voelen. Daarom voert de communistische partij sinds kort intensief propaganda die geluk beschrijft als 'een vaderlandse plicht'.