"Het Louis Tobback-effect", zo noemt CVP-parlementslid Walter Vandenbossche de verhuizing van De Lijn uit Kuregem naar Leuven. "De ateliers gaan naar Gooik", weet het parlementslid. Daar is zijn CVP-collega Michel Doomst burgemeester.
...

"Het Louis Tobback-effect", zo noemt CVP-parlementslid Walter Vandenbossche de verhuizing van De Lijn uit Kuregem naar Leuven. "De ateliers gaan naar Gooik", weet het parlementslid. Daar is zijn CVP-collega Michel Doomst burgemeester. Vandenbossche ziet in het vertrek van De Lijn een kans. Het depot in het huizenblok tussen de Herzieningslaan en de Eloy-, Bara en de Veeartsenstraat is immens groot (19 ha) en goed gelegen, op loopafstand van het Zuidstation. De stelplaatsen en ateliers staan al grotendeels leeg. "Ofwel groeit deze plaats binnen de kortste keren uit tot de grootste georganiseerde stadskanker van Brussel - en dan is de Vlaamse regering daarvoor verantwoordelijk. Ofwel is dit complex een schitterende kans, een sociaal-economische hefboom voor heel Kuregem. We kunnen hier sociale woningen bouwen, de beroepsvorming en de middenstandsopleiding samenbrengen, bedrijven laten uitbreiden of arbeidsintensieve activiteiten aantrekken." Maar Vandenbossche maakt zich zorgen. "Ik heb hierover anderhalf jaar geleden al geïnterpelleerd in het Vlaams parlement en heb onder meer Luc Van den Brande (minister-president, CVP) aangesproken. Er beweegt niets. Een nieuwe interpellatie is door het bureau van het parlement geweigerd. Zo gaat dat met Brussel in Vlaanderen; als iemand in Brugge een wind laat, wordt dat wél in het parlement besproken." De privé-sector wil met geld over de brug komen, zegt Vandenbossche. "Er is een investeerder die vele honderden miljoenen frank wil inbrengen, in participatie met de Vlaamse overheid. Die plannen stroken overigens perfect met de visie van gemeente en gewest - Vlaanderen kan dus geen excuses inroepen. Misschien twijfelt de regering omdat de investering in Kuregem niet alleen aan Vlamingen ten goede zou komen. Dat is ook zo, vanzelfsprekend." Ook Frans De Keyser denkt dat het initiatief van de privé-sector moet komen. Maar de overheid moet een visie ontwikkelen. Volgens de adviseur-generaal van het Verbond van Ondernemingen in Brussel (VOB) dringt de tijd. "Het complex blijft tot 2003 gedeeltelijk in gebruik. Dat kan investeerders afschrikken. De Vlaamse overheid moet snel een signaal geven aan de vastgoedsector dat dit depot als een geïntegreerd project kan worden ontwikkeld. Het mag niet te lang duren, want straks is het Zuidstation af en komen er misschien projecten van een heel ander type." Steve Stevaert (SP) is binnen de Vlaamse regering verantwoordelijk voor het Openbaar Vervoer. "De Lijn mag dit complex niet in stukken verkopen en moet niet gaan voor de hoogste opbrengst, als dat samenvalt met een slecht project", zegt de minister. "Er moet sprake zijn van maatschappelijke meerwaarde. De nieuwe bestemming moet de buurt ten goede komen. Vlaanderen draagt hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Maar voorts moet het dossier zakelijk correct worden afgehandeld." In principe heeft de voogdijminister niet veel in de pap te brokken. "De Lijn moet mij alleen om goedkeuring voor de verkoop vragen.Ik zal mij in elk geval tegen een niet-maatschappelijke keuze verzetten".Peter Renard