De overheid legt de laatste jaren duidelijk de nadruk op energiebesparende maatregelen en energiezuinig bouwen. Werken waarbij u van een aanzienlijke belastingvermindering kunt genieten, zijn bijvoorbeeld: vervanging en onderhoud van stookketels, waterverwarming door middel van zonne-energie, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermostatische kranen of een thermostaat met tijdschakeling voor de centrale verwarming, hoogrendementsbeglazing en de isolatie van daken. Ook voor het plaats...

De overheid legt de laatste jaren duidelijk de nadruk op energiebesparende maatregelen en energiezuinig bouwen. Werken waarbij u van een aanzienlijke belastingvermindering kunt genieten, zijn bijvoorbeeld: vervanging en onderhoud van stookketels, waterverwarming door middel van zonne-energie, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermostatische kranen of een thermostaat met tijdschakeling voor de centrale verwarming, hoogrendementsbeglazing en de isolatie van daken. Ook voor het plaatsen van een geothermische warmtepomp en de uitvoering van een energie-audit door een erkend auditeur (voor een volledige lijst, zie www.energiesparen.be) kunt u belastingvoordeel genieten. Nieuw sinds dit jaar zijn de maatregelen die passen in het federale relanceplan voor de bouw. Deze maatregelen zijn nog niet definitief goedgekeurd en liggen nog ter stemming in het federale parlement. De kans is zeer reëel dat ze na goedkeuring erg snel in werking treden, al kunnen er in laatste instantie nog kleine wijzigingen worden aangebracht. Verplicht te volgen voor geïnteresseerde bouwers of verbouwers dus. Een eerste maatregel die op tafel ligt, voorziet een bijkomende belastingvermindering voor muur- en vloerisolatie. Wie hierin investeert, kan voortaan zijn belastingvermindering spreiden over een periode van drie jaar na het jaar waarin de werken werden betaald. Hierdoor wordt het belastingvoordeel in feite verdrievoudigd. Nog ingrijpender is dat de overheid een interestbonificatie van 1,5 % neemt voor leningen die worden aangegaan voor energiebesparende investeringen. Als u met dit doel leent bij de bank, betaalt de overheid het verschil tussen de interest en 1,5 %. Voor de interest die u wel betaalt, zal een belastingvermindering van 40 % gelden. Ook bestaat er een premie voor de isolatie van het dak of de zoldervloer die kan oplopen tot 1000 euro, een initiatief van de Vlaamse overheid. Investeringen in beveiliging, bijvoorbeeld tegen inbraak of brand, leveren eveneens belastingvermindering op. Op de volgende websites vindt u alle fiscale voordelen en premies: Federaal: www.energie.mineco.fgov.be/energy-mineco-nl.htm www.frge.be. (Renteloze leningen voor energiebesparende investeringen) Vlaanderen: www.premiezoeker.be subsidies.vitrine.com www.vreg.be www.ode.be www.energiesparen.be Brussel: www.curbain.be www.woneninbrussel.be www.leefmilieubrussel.be Wallonië: energie.wallonie.beJef Van Baelen